Ajutor

Noua traducere în limba românã

DOMNUL acuză poporul şi pe preoţi

1 Ascultaţi Cuvântul Domnului, israeliţi, căci Domnul are o acuză împotriva locuitorilor ţării: „Nu există adevăr, nu există bunătate1, nu există cunoştinţă de Dumnezeu în ţară!
2 Fiecare jură strâmb2, înşală, ucide, fură şi comite adulter. Ei năpăstuiesc, iar vărsările de sânge se ţin lanţ.
3 De aceea ţara jeleşte3 şi fiecare locuitor al ei este slăbit; fiarele câmpului, păsările cerului şi peştii mării sunt pe cale să piară.
4 Dar nimeni să nu certe pe altcineva, nici un om să nu acuze pe altul. Poporul tău este asemenea celor ce acuză un preot.4
5 Te vei împiedica ziua, iar profetul se va împiedica împreună cu tine noaptea. O voi nimici pe mama ta5
6 poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoştinţă. Pentru că ai respins cunoştinţa, şi Eu te resping ca preot al Meu! Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, şi Eu îţi voi uita fiii!
7 Cu cât s-au înmulţit6 preoţii, cu atât au păcătuit mai mult împotriva Mea. Ei au dat slava lor în schimbul ruşinii.
8 Ei se hrănesc cu păcatele poporului Meu şi savurează fărădelegile lui.7
9 Dar şi preotul va avea aceeaşi soartă cu cea a poporului: îi voi pedepsi pe amândoi după căile lor, le voi răsplăti după faptele lor.

Idolatria lui Israel

10 Vor mânca, dar nu se vor sătura, se vor prostitua, dar nu se vor înmulţi, căci L-au părăsit pe Domnul şi s-au dedat la
11 desfrânare, la vin şi la must, care iau minţile
12 poporului Meu. Ei îşi întreabă bucata de lemn şi un băţ îi sfătuieşte8, căci un duh de desfrâu îi duce în rătăcire. Ei se prostituează, uitând de Dumnezeul lor.
13 Aduc jertfe pe vârfurile munţilor şi ard tămâie pe dealuri, sub stejari, sub plopi şi sub terebinţi, căci umbra lor este plăcută. De aceea fetele voastre se prostituează şi nurorile voastre comit adulter.
14 Nu le voi pedepsi pe fetele voastre pentru că se prostituează şi nici pe nurorile voastre pentru că comit adulter, căci bărbaţii înşişi se retrag deoparte cu prostituatele şi aduc jertfe cu prostituatele de la temple. Poporul acesta fără minte va fi doborât.
15 Dacă tu, Israele, te prostituezi, măcar Iuda să nu se facă vinovată! Nu vă duceţi la Ghilgal, nu vă suiţi la Bet-Aven9 şi nu juraţi cu: «Viu este Domnul!»
16 Israel este încăpăţânat ca o juncă îndărătnică. Deci cum o s-o mai pască Domnul ca pe un miel pe o păşune întinsă?
17 Efraim10 s-a unit cu idolii; lăsaţi-l în pace!
18 Deşi băutura s-a sfârşit, ei continuă să se prostitueze; conducătorii lui iubesc mult ruşinea11.
19 Vântul îi va lua pe aripile lui, şi ei vor fi făcuţi de ruşine din pricina jertfelor lor.“
1 <footnote>4:1 Sau: dragoste; sau: loialitate</footnote>
2 <footnote>4:2 Sau: blestemă</footnote>
3 <footnote>4:3 Sau: se usucă</footnote>
4 <footnote>4:4 Sau: pe altul; / voi sunteţi cei pe care Îi acuz, preoţilor; sau, cf. LXX: altul; / poporul Meu este ca un preot respins</footnote>
5 <footnote>4:5 poporul</footnote>
6 <footnote>4:7 TM; Siriacă, o tradiţie scribală antică: slava Mea</footnote>
7 <footnote>4:8 Sau: Ei mănâncă jertfele pentru păcat ale poporului Meu / şi sunt lacomi după nelegiuirile lor;preoţii profitau de pe urma păcatelor poporului</footnote>
8 <footnote>4:12 Vezi Ezech. 21:21</footnote>
9 <footnote>4:14 Bet-Aven înseamnă Casa nelegiuirii, făcând referire, în sens depreciativ, la Betel, care înseamnă Casa lui Dumnezeu</footnote>
10 <footnote>4:17 Prin Efraim se înţelege Israel, Regatul de Nord; peste tot în carte</footnote>
11 <footnote>4:18 Sensul în ebraică al ultimului vers este nesigur; sau: prostitueze; / iubesc ruşinea mai mult decât slava (lit.: scutul) lor.</footnote>
© 2017 ERF Medien