Ajutor

Noua traducere în limba românã

Gomera este iubită din nou

1 Domnul mi-a zis: „Du-te iarăşi şi1 arată-ţi dragostea faţă de soţie, deşi ea este iubită de un altul şi este o adulteră. Iubeşte-o tot aşa cum şi Domnul îi iubeşte pe israeliţi, deşi ei s-au dus după alţi dumnezei şi iubesc turtele cu stafide.“
2 Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece şecheli2 de argint şi cu un homer şi un letek de orz.
3 Apoi i-am zis: „Vei rămâne la mine3 multe zile. Nu te vei mai prostitua şi nu vei mai fi cu nici un alt bărbat. În tot acest timp, nici eu nu mă voi apropia de tine.“
4 Căci tot atât de multe zile vor rămâne şi israeliţii fără rege, fără căpetenie, fără jertfă, fără pietre sacre, fără efod4 şi fără terafimi.
5 După aceea, israeliţii se vor întoarce şi Îl vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor, şi pe David5, regele lor. La sfârşitul zilelor vor veni cu veneraţie la Domnul şi la bunătatea Lui.
1 <footnote>3:1 Turtele cu stafide îi erau oferite Aştoretei (gr.: Astarte, Iştarla babilonieni), soţia lui Baal, zeiţa războiului şi a fertilităţii la canaaniţi; vezi Ier. 7:18 şi nota; Ier. 44:19</footnote>
2 <footnote>3:2 Un homer măsura aproximativ 220 l, iar un letek, jumătate de homer; aproximativ 330 l</footnote>
3 <footnote>3:3 Sau: Mă vei aştepta; sugerează o perioadă de izolare</footnote>
4 <footnote>3:4 Idoli ai casei, aşa cum erau penaţii la etrusci şi la romani</footnote>
5 <footnote>3:5 Vezi Ier.23:5; Ezech. 34:23-24</footnote>
© 2018 ERF Medien