Ajutor

Noua traducere în limba românã

Mânia DOMNULUI împotriva lui Israel

1 „Când Efraim vorbea, răspândea groază! El era înălţat în Israel, dar a păcătuit cu Baal1 şi a murit.
2 Acum ei păcătuiesc întruna, îşi fac chipuri din argintul lor, idoli născociţi de ei, cu toţii lucrarea meşteşugarilor. Se zice despre ei că sunt oameni care sacrifică şi că sărută idoli în formă de viţel.2
3 De aceea vor fi ca ceaţa de dimineaţă şi ca roua care dispare devreme, ca pleava suflată de vânt în arie şi ca fumul care iese din horn.
4 Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului3. Nu recunoşti nici un alt Dumnezeu în afară de Mine şi nici un alt Mântuitor, decât pe Mine.
5 Eu te-am hrănit4 când erai în pustie, într-un ţinut uscat.
6 Când au dat însă de păşune, s-au săturat, iar după ce s-au săturat, s-au mândrit în inima lor, astfel că M-au uitat.
7 Prin urmare, voi fi pentru ei ca un leu, îi voi pândi pe drum ca un leopard.
8 Voi da peste ei ca o ursoaică lipsită de puii ei şi le voi sfâşia pieptul. Îi voi devora ca un leu, iar fiarele câmpului îi vor sfâşia.
9 Eşti pierdut, Israele, căci ai fost împotriva Mea, împotriva Ajutorului tău.
10 Unde-ţi este regele, ca să te poată izbăvi acum? Unde sunt judecătorii din toate cetăţile tale? Unde sunt aceia despre care ziceai: «Dă-mi un rege şi conducători!»?
11 Ţi-am dat un rege, în mânia Mea, şi ţi l-am luat, în furia Mea!
12 Fărădelegea Efraimului este adunată şi păcatul lui este păstrat.
13 Durerile naşterii au venit la el, dar el este încă un copil neînţelept, căci în momentul zămislirii, nu vine la gura pântecelui.
14 Îi voi răscumpăra de sub puterea Locuinţei Morţilor5, îi voi răscumpăra de la moarte! Moarte, unde-ţi sunt molimele? Locuinţă a Morţilor, unde-ţi este distrugerea? Căinţa va fi ascunsă de privirile Mele,
15 oricât de roditor va fi el printre fraţii săi. Vântul de răsărit6 va veni, o suflare a Domnului se va stârni din pustie. Acesta îi va usca izvorul şi îi va seca fântâna. Vistieria îi va fi prădată de toate lucrurile preţioase.
16 Samaria îşi va purta vina pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea răpuşi de sabie; copiii lor vor fi măcelăriţi, iar femeile lor însărcinate vor fi spintecate.“
1 <footnote>13:1 Vezi nota de la 2:8</footnote>
2 <footnote>13:2 Sau: meşteşugarilor. / Apoi zic: „lor să le aduceţi jertfe“ / Oamenii sărută idoli în formă de viţel. </footnote>
3 <footnote>13:4 Vezi nota de la 12:9</footnote>
4 <footnote>13:5 LXX, Siriacă; TM: cunoscut</footnote>
5 <footnote>13:14 Sau: Să-i răscumpăr oare de sub puterea Locuinţei Morţilor? / Să-i răscumpăr oare de la moarte?</footnote>
6 <footnote>13:14 Sau: distrugerea? / Căinţa va fi ascunsă de privirile Mele. / 15 Oricât de roditor va fi el printre fraţii săi, / vântul de răsărit</footnote>
© 2018 ERF Medien