Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 „Israel era o vie mănoasă care dădea roade pentru sine. Cu cât avea mai multe roade, cu atât îşi înmulţea altarele; cu cât îi era mai bogată ţara, cu atât îşi înfrumuseţa mai mult pietrele sacre.
2 Inima le este împărţită. Acum dar să-şi poarte osânda! El le va dărâma altarele şi le va distruge pietrele sacre.
3 Apoi vor zice: «Nu avem rege pentru că nu ne-am temut de Domnul! Dar şi dacă am avea un rege, ce ar putea face acesta pentru noi?»
4 Ei rostesc cuvinte fără rost şi, cu jurăminte false, încheie legăminte. De aceea litigiile răsar ca pelinul pe ogorul desţelenit.
5 Locuitorii Samariei sunt înmărmuriţi din pricina viţelului din Bet-Aven1. Atât poporul lui, cât şi preoţii lui îl jelesc – cei care s-au bucurat de gloria lui – căci este luat de la ei şi dus în exil.
6 Da, chiar el va fi dus în Asiria, drept tribut pentru măreţul împărat2. Ruşinea îl va cuprinde pe Efraim şi Israel se va ruşina de idolul său.
7 Samaria va fi distrusă, iar regele ei va fi ca o crenguţă dusă de ape.
8 Înălţimile răutăţii3, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Atunci vor începe să zică munţilor: «Acoperiţi-ne!» şi dealurilor: «Cădeţi peste noi!»
9 Încă de pe vremea Ghivei ai început să păcătuieşti, Israele, şi ai continuat tot aşa!4 Oare nu i-a prăpădit războiul pe nelegiuiţii din Ghiva?
10 Când voi dori,5 îi voi disciplina! Popoarele vor fi strânse împotriva lor, ca să-i lege pentru îndoita lor fărădelege!
11 Efraim este o juncă deprinsă la jug, căreia îi place să treiere. De aceea îi voi pune un jug pe gâtul ei frumos. Eu voi mâna Efraimul, Iuda va trebui să are, iar Iacov va trebui să grăpeze.
12 Semănaţi dreptatea şi seceraţi roada îndurării! Desţeleniţi-vă un ogor nou, căci este vremea să-L căutaţi pe Domnul, până când El va veni şi va turna dreptatea peste voi.
13 Aţi cultivat însă răutatea şi aţi secerat nedreptatea; aţi mâncat rodul minciunii. Pentru că te-ai încrezut în căile tale6 şi în mulţimea vitejilor tăi,
14 de aceea un strigăt de luptă se va ridica împotriva poporului tău şi toate fortăreţele tale vor fi devastate, aşa cum a devastat Şalman Bet-Arbel7, cu prilejul războiului, când mamele au fost măcelărite peste copiii lor.
15 Tot aşa vă va face şi vouă, celor din Betel, căci răutatea voastră este fără măsură! Până în zorii zilei, regele lui Israel va fi distrus cu desăvârşire.“
1 <footnote>10:5 Vezi nota de la 4:14</footnote>
2 <footnote>10:6 Sau: de sfatul pe care l-a urmat; sau: de neascultarea sa.</footnote>
3 <footnote>10:8 Sau: dinAven, cu referire la Bet-Aven (Casa nelegiuirii), nume depreciativ dat Betelului (Casa lui Dumnezeu)</footnote>
4 <footnote>10:9 Vezi Jud. 20:34-46</footnote>
5 <footnote>10:10 TM; cele mai multe mss LXX: Voi veni şi</footnote>
6 <footnote>10:13 TM; LXX: în carele tale</footnote>
7 <footnote>10:14 Nume neatestat în alt loc din VT; posibil ca Şalman să fie identificat cu împăratul asirian Salmanasar al V-lea, 720-712 î.Cr., (vezi 2 Regi 17:3-6) sau cu Salmani, un rege moabit, menţionat într-o listă asiriană cu regii care-i plăteau tribut lui Tiglat-Pileser al III-lea (745-727 î.Cr.)</footnote>
© 2018 ERF Medien