Ajutor

Noua traducere în limba românã

Jertfele conducătorilor lui Israel la sfinţirea Tabernaculului

1 În ziua când a terminat Moise de înălţat Tabernaculul, el l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate lucrurile lui. De asemenea, a uns şi a sfinţitaltarul cu toate uneltele lui.
2 Apoi conducătorii lui Israel, căpeteniile familiilor lor, cei care erau conducătorii seminţiilor, având autoritate peste cei număraţi, au adus jertfe.
3 Ei şi-au adus jertfele înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, un car pentru câte doi conducători şi un bou pentru fiecare în parte; le-au adus înaintea Tabernaculului.
4 Atunci Domnul i-a zis lui Moise:
5 „Primeşte-le de la ei şi întrebuinţează-le în slujirea de la Cortul Întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.“
6 Moise a luat carele şi boii şi le-a dat leviţilor.
7 Fiilor lui Gherşon le-a dat două care şi patru boi, potrivit slujbei lor;
8 fiilor lui Merari le-a dat patru care şi opt boi, potrivit slujbei lor, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
9 Fiilor lui Chehat însă nu le-a dat nici unul, pentru că slujba lor era să aibă grijă de lucrurile sfinte care trebuiau duse pe umeri.
10 Conducătorii şi-au adus jertfele pentru consacrarea altarului în ziua când acesta a fost uns; ei şi-au adus jertfele înaintea altarului.
11 Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Pentru consacrarea altarului, fiecare conducător să-şi aducă darurile în câte o zi.“
12 Cel care şi-a adus jertfa în prima zi a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda;
13 a adus ca jertfa: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli1 şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
14 o farfurie de aur cântărind zece şecheli2 plină cu tămâie;
15 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
16 un ţap ca jertfă pentru păcat,
17 iar pentru jertfa de pace3: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an pentru jertfa de pace. Aceasta a fost jertfa lui Nahşon, fiul lui Aminadab.
18 A doua zi, Netanel, fiul lui Ţuar, conducătorul lui Isahar, a adus jertfa;
19 el a adus ca jertfă o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
20 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie;
21 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
22 un ţap ca jertfă pentru păcat,
23 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Netanel, fiul lui Ţuar.
24 A treia zi, Eliab, fiul lui Helon, conducătorul fiilor lui Zabulon, a adus ca jertfa:
25 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
26 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie;
27 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
28 un ţap ca jertfă pentru păcat,
29 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliab, fiul lui Helon.
30 În a patra zi, Eliţur, fiul lui Şedeur, conducătorul fiilor lui Ruben, a adus ca jertfă:
31 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
32 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie;
33 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
34 un ţap ca jertfă pentru păcat,
35 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliţur, fiul lui Şedeur.
36 În a cincea zi, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, conducătorul fiilor lui Simeon, a adus ca jertfă:
37 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
38 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie;
39 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
40 un ţap ca jertfă pentru păcat,
41 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.
42 În a şasea zi, Elisaf, fiul lui Deuel, conducătorul fiilor lui Gad, a adus ca jertfă:
43 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
44 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie;
45 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
46 un ţap ca jertfă pentru păcat,
47 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliasaf, fiul lui Deuel.
48 În a şaptea zi, Elişama, fiul lui Amihud, conducătorul fiilor lui Efraim a adus ca jertfă:
49 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
50 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie;
51 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
52 un ţap ca jertfă pentru păcat,
53 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Elişama, fiul lui Amihud.
54 În a opta zi, Gamaliel, fiul lui Pedahţur, conducătorul fiilor lui Manase a adus ca jertfă:
55 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
56 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie;
57 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
58 un ţap ca jertfă pentru păcat,
59 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Gamaliel, fiul lui Pedahţur.
60 În a noua zi, Abidan, fiul lui Ghidoni, conducătorul fiilor lui Beniamin a adus ca jertfă:
61 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
62 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie;
63 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
64 un ţap ca jertfă pentru păcat,
65 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Abidan, fiul lui Ghidoni.
66 În a zecea zi, Ahiezer, fiul lui Amişadai, conducătorul fiilor lui Dan a adus ca jertfă:
67 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
68 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie;
69 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
70 un ţap ca jertfă pentru păcat,
71 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.
72 În a unsprezecea zi, Paghiel, fiul lui Ocran, conducătorul fiilor lui Aşer a adus ca jertfă:
73 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
74 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie;
75 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
76 un ţap ca jertfă pentru păcat,
77 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Paghiel, fiul lui Ocran.
78 În a douăsprezecea zi, Ahira, fiul lui Enan, conducătorul fiilor lui Neftali a adus ca jertfă:
79 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu untdelemn; acestea erau pentru darul de mâncare;
80 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie;
81 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot;
82 un ţap ca jertfă pentru păcat,
83 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Ahira, fiul lui Enan.
84 Acestea au fost jertfele aduse de conducătorii lui Israel pentru consacrarea altarului, în ziua când acesta a fost uns: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece vase de argint, douăsprezece farfurii de aur,
85 fiecare farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi fiecare vas cântărind şaptezeci de şecheli; tot argintul acestor unelte cântărea două mii patru sute de şecheli4, după şechelul Lăcaşului;
86 douăsprezece farfurii de aur, pline cu tămâie cântărind zece şecheli fiecare, după şechelul Lăcaşului; tot aurul farfuriilor cântărea o sută douăzeci de şecheli5;
87 toată turma pentru arderea de tot a fost alcătuită din: doisprezece tauri, doisprezece berbeci şi doisprezece miei de un an, alături de darurile lor de mâncare, şi doisprezece ţapi ca jertfe pentru păcat;
88 toată turma pentru jertfa de pace a fost alcătuită din: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi şi şaizeci de miei de un an. Acestea au fost jertfele pentru consacrarea altarului după ce a fost uns.

DOMNUL se descoperă în mijlocul comunităţii

89 Când Moise intra în Cortul Întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, el auzea vocea Lui vorbindu-i dintre cei doi heruvimi, de deasupra Capacului Ispăşirii care este pe Chivotul Mărturiei; aşa îi vorbea El.
1 <footnote>7:13 Vezi nota de la 3:47; peste tot în acest capitol</footnote>
2 <footnote>7:14 Aproximativ 0,1 kg; peste tot în acest capitol</footnote>
3 <footnote>7:17 Vezi nota de la 6:14; peste tot în capitol</footnote>
4 <footnote>7:85 Aproximativ 24 kg</footnote>
5 <footnote>7:86 Aproximativ 1,2 kg</footnote>
© 2018 ERF Medien