NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Noua traducere în limba românã

1 Când Balaam a văzut că lui Dumnezeu îi place să-l binecuvânteze pe Israel, n-a mai umblat după farmece ca în celelalte dăţi, ci şi-a întors faţa spre pustie.
2 Ridicându-şi ochii, a văzut pe Israel organizat pe seminţii. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el,
3 iar Balaam a început să rostească profeţia1 aceasta: „Iată rostirea lui Balaam, fiul lui Beor, rostirea celui ai cărui ochi sunt deschişi,
4 rostirea celui care aude spusele lui Dumnezeu, care vede o viziune de la Cel Atotputernic2, care este prosternat înaintea Lui şi ai cărui ochi sunt deschişi:
5 «Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuinţele tale, Israele!
6 Se întind ca nişte ueduri3, ca nişte grădini lângă un râu, ca nişte plante de aloe sădite de Domnul, ca nişte cedri lângă ape.
7 Apa va curge din găleţile lui şi sămânţa lui va fi udată de ape mari. Regele lui va fi mai măreţ decât Agag şi regatul lui va fi înălţat.
8 Dumnezeu l-a scos din Egipt, i-a dat tăria unui bivol sălbatic. Va devora neamurile duşmane, le va zdrobi oasele şi le va străpunge cu săgeţile lui.
9 Se ghemuieşte, se întinde ca un leu, ca o leoaică – cine va îndrăzni să-l scoale? Binecuvântat să fie cel care te binecuvântează şi blestemat să fie cel care te blestemă!»“
10 Atunci Balak s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam. A bătut din palme şi i-a zis lui Balaam: – Eu te-am chemat ca să-mi blestemi duşmanii, dar tu i-ai binecuvântat de trei ori.
11 Acum fugi, du-te acasă! Am zis că te voi umple de slavă, dar iată că Domnul te-a împiedicat să primeşti slavă.
12 Balaam i-a răspuns lui Balak: – Nu le-am spus eu oare solilor tăi, pe care i-ai trimis la mine:
13 „Chiar dacă Balak mi-ar da palatul lui plin cu argint şi aur, eu tot n-aş putea să fac nimic de la mine însumi, fie bine, fie rău, dincolo de porunca Domnului, ci voi spune doar ce-mi va zice Domnul.“
14 Acum mă întorc la poporul meu, dar vino să te avertizez cu privire la ce va face poporul acesta poporului tău, în zilele următoare.

A patra profeţie rostită de Balaam

15 Atunci el şi-a rostit profeţia şi a zis: „Iată rostirea lui Balaam, fiul lui Beor, rostirea celui ai cărui ochi sunt deschişi,
16 rostirea celui care aude spusele lui Dumnezeu, care are cunoaşterea Celui Preaînalt, care vede o viziune de la Cel Atotputernic, care este prosternat înaintea Lui şi ai cărui ochi sunt deschişi:
17 «Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape! O stea răsare din Iacov, un sceptru se ridică din Israel. El va zdrobi căpeteniile4 Moabului şi capetele tuturor fiilor lui Şet.
18 Edom va fi cucerit; Seir, duşmanul lui, va fi cucerit, dar Israel va creşte în putere.
19 Din Iacov va ieşi cel ce va domni şi-i va distruge pe supravieţuitorii cetăţii.»“

Alte profeţii rostite de Balaam

20 Apoi Balaam l-a văzut pe Amalek şi a rostit următoarea profeţie: „Amalek a fost primul dintre popoare, dar sfârşitul lui va fi o pieire veşnică.“
21 Când i-a văzut şi pe cheniţi, a rostit următoarea profeţie: „Locuinţa vă este sigură şi cuibul se află pe o stâncă,
22 dar voi, cheniţilor, veţi fi pustiiţi atunci când Asiria vă va lua în captivitate.“
23 După aceea a mai rostit următoarea profeţie: „Vai! Cine va mai trăi când Dumnezeu va împlini toate acestea?5
24 Nişte corăbii vor veni de pe ţărmul Chitimului6; ele vor smeri Asiria şi vor smeri Eberul, dar şi el va pieri pentru totdeauna.“
25 Apoi Balaam s-a ridicat şi s-a întors acasă, iar Balak s-a dus la ale lui.
1 <footnote>24:3 Sau: Iată ce zice Balaam; şi în vs. 4, 15, 16</footnote>
2 <footnote>24:4 Ebr.: Şadai; peste tot în carte</footnote>
3 <footnote>24:6 Vezi nota de la 21:14</footnote>
4 <footnote>24:17 Locuitori mai timpurii ai Moabului, cunoscuţi din documentele egiptene sub numele de Şutu; sau, cf. Ier. 48:45: tuturor răzvrătiţilor</footnote>
5 <footnote>24:23 Lipseşte versul paralel precedent; posibil: Popoarele Mării se adună în nord</footnote>
6 <footnote>24:24 Sau: Cipru</footnote>
© 2019 ERF Medien