Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Căderea cetăţii Ninive1Distrugătorul porneşte împotriva ta, Ninive! Păzeşte-ţi fortificaţiile! Veghează asupra drumului! Încinge-ţi coapsele! Adună-ţi toată puterea!
2 Căci DOMNUL va reface măreţia lui Iacov asemenea măreţiei lui Israel de odinioară, căci i-au jefuit prădătorii şi le-au distrus butucii de vie.
3 Scuturile vitejilor săi sunt roşii; războinicii săi sunt îmbrăcaţi în stacojiu. Oţelul carelor scânteiază ca focul2 în ziua pregătirii lor, iar suliţele sunt agitate.
4 Carele aleargă nebuneşte pe drumuri şi gonesc prin pieţe. La înfăţişare sunt ca nişte torţe şi ţâşnesc ca fulgerele.
5 El3 îşi aduce aminte de cei maiestuoşi ai săi şi îi cheamă, dar ei se împiedică în mersul lor. Aceştia aleargă în grabă spre zid şi aşază zidul de protecţie.
6 Porţile râurilor4 sunt deschise şi palatul se prăbuşeşte.
7 E hotărât5 ca cetatea să fie dusă în captivitate, să fie luată. Sclavele ei se vaită ca nişte turturele şi se bat pe piept.
8 Ninive este ca un iaz plin, a cărui apă se scurge. «Staţi! Opriţi-vă!», dar nimeni nu se întoarce.
9 «Jefuiţi argintul, jefuiţi aurul!» Acolo sunt comori nesfârşite, o mulţime de tot felul de lucruri preţioase.
10 Este jefuită, pustiită şi devastată! Inimile se topesc de frică şi genunchii tremură! Toate coapsele sunt în chin şi toate feţele au pălit.
11 Unde este acum culcuşul acela al leilor, locul unde se hrănesc6 puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica şi puiul de leu, fără să le fie frică de nimeni?
12 Leul a sfâşiat îndeajuns pentru puii săi şi a sugrumat destulă pradă pentru leoaicele sale. El şi-a umplut grotele cu pradă şi gropile cu carne sfâşiată.
13 «Iată că sunt împotriva ta! zice DOMNUL Oştirilor7. Îţi voi preface carele în fum, iar sabia îţi va nimici leii tineri; îţi voi nimici prada de pe pământ şi glasul solilor tăi nu va mai fi auzit!»
1 <footnote>2 Titlu. În anul 612 î.Cr. o alianţă formată din Babilonia (Nabopolassar) şi Media (Cyaxares), cărora li s-au alăturat triburi scite, au asediat Ninive, cucerind-o</footnote>
2 <footnote>2:3 TM; LXX, Siriacă: lui, / iar caii se agită.</footnote>
3 <footnote>2:5 Versetul se poate referi fie la asediatori, fie la niniveni, care erau asediaţi. Sau, primele două versuri pot fi luate ca referindu-se la asirieni, iar ultimele două, la asediatori</footnote>
4 <footnote>2:6 Cu referire fie la cele 15 porţi pe care le avea Ninive, fie la nişte stăvilare prin care asediatorii au oprit apa care a lovit cu putere în zidul cetăţii şi l-a spart </footnote>
5 <footnote>2:7 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur</footnote>
6 <footnote>2:11 Lit.: păşunea</footnote>
7 <footnote>2:13 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers</footnote>
© 2017 ERF Medien