Ajutor

Noua traducere în limba românã

Promisiunea Conducătorului din Betleem

1 Acum însă strânge-ţi oştirea1, fiică înconjurată de războinici, căci suntem sub asediu! Ei îl vor lovi cu toiagul peste obraz pe judecătorul lui Israel!
2 „Dar tu, Betleeme Efrata2, deşi eşti neînsemnat printre miile lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel Ce va fi Conducător în Israel, Cel a Cărui origine este din vechime, chiar din zilele veşniciei.
3 De aceea El îi va abandona până la vremea când cea care trebuie să nască va naşte. Apoi, rămăşiţa fraţilor Săi se va întoarce la israeliţi.
4 El se va înfăţişa şi va păstori poporul în puterea Domnului, în toată maiestatea Numelui Domnului, Dumnezeul Său. Şi ei vor locui liniştiţi, căci atunci El va fi măreţ până la marginile pământului!
5 El va fi pacea lor! Când asirianul va invada ţara noastră şi va pătrunde în citadelele noastre3, vom ridica împotriva lui şapte păstori, chiar opt conducători.
6 Ei vor păstori ţara Asiriei cu sabia, iar ţara lui Nimrod – cu sabia scoasă din teacă4. El ne va izbăvi de asirian când acesta va invada ţara noastră şi va pătrunde în hotarul nostru.

Rămăşiţa lui Iacov, restaurată şi purificată

7 Atunci rămăşiţa lui Iacov va fi, în mijlocul multor popoare, ca roua de la Domnul, ca ploaia măruntă de pe iarbă, care nu aşteaptă pe nimeni şi care nu stă după fiii oamenilor.
8 Atunci rămăşiţa lui Iacov va fi printre neamuri, în mijlocul multor popoare, ca leul între fiarele pădurii, ca un leu tânăr în turmele de oi, care trece şi calcă în picioare, care sfâşie, fără ca cineva să poată izbăvi.
9 Mâna îţi va fi ridicată peste duşmanii tăi şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!
10 În ziua aceea, zice Domnul, îţi voi nimici caii din mijlocul tău şi-ţi voi distruge carele,
11 îţi voi nimici cetăţile din ţară şi-ţi voi dărâma toate fortificaţiile,
12 îţi voi nimici vrăjitoriile din mână şi nu se vor mai găsi la tine oameni care ghicesc,
13 îţi voi nimici idolii şi pietrele sacre din mijlocul tău şi nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale,
14 îţi voi dezrădăcina aşerele5 din mijlocul tău şi-ţi voi nimici cetăţile.
15 Apoi, mă voi răzbuna cu mânie şi furie pe neamurile care nu M-au ascultat.“
1 <footnote>5:1 Sau: fiică războinică (lit.: fiică plină cu războinici), posibil o aluzie la fărădelegile Ierusalimului, deoarece acelaşi termen ebraic tradus cu oştire şi cu războinică poate fi tradus şi cu bandă (de jefuitori)</footnote>
2 <footnote>5:2Efrata era regiunea în care se afla Betleemul</footnote>
3 <footnote>5:5 TM; LXX: pe teritoriul nostru (vezi ultimul vers din v. 6)</footnote>
4 <footnote>5:6 Sau: Nimrod – intrând pe porţile sale (lit.: Nimrod – în porţile sale)</footnote>
5 <footnote>5:14 Ebr.: aşerim, simboluri din lemn ale zeiţelor canaanite Aşera sau Aştoret(gr.: Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre</footnote>
© 2018 ERF Medien