Ajutor

Noua traducere în limba românã

Ziua DOMNULUI

1 Iată, vine ziua care arde ca un cuptor! Toţi cei aroganţi şi toţi cei ce trăiesc în răutate vor fi o mirişte. Ziua care vine îi va arde, zice DOMNUL Oştirilor, şi nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramuri!
2 Dar pentru voi care vă temeţi de Numele Meu va răsări Soarele dreptăţii, aducând vindecare sub aripile Lui! Veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii scoşi din grajd.
3 Îi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi cenuşă sub tălpile picioarelor voastre în ziua pe care Eu o pregătesc, zice DOMNUL Oştirilor.
4 Aduceţi-vă aminte de Legea robului Meu Moise, de hotărârile şi rânduielile pe care i le-am poruncit la Horeb pentru tot Israelul!
5 Iată, vi-l voi trimite pe profetul Ilie înainte să vină ziua cea mare şi înfricoşată a DOMNULUI!
6 El va întoarce inimile părinţilor spre copiii lor şi inimile copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc ţara cu blestem1!“
1 <footnote>4:6 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă</footnote>
© 2018 ERF Medien