Ajutor

Noua traducere în limba românã

Semnul lui Maher-şalal-haş-baz

1 DOMNUL mi-a zis: „Ia o placă mare şi scrie pe ea cu un stilet obişnuit1: «Maher-şalal-haş-baz».
2 Iar ca martori vrednici de încredere îi voi chema pe preotul Urie şi pe Zaharia, fiul lui Ieberechia.“
3 M-am apropiat apoi de profetesă; ea a a rămas însărcinată şi a născut un fiu. DOMNUL mi-a zis: „Pune-i numele Maher-şalal-haş-baz.
4 Înainte să ştie copilul să zică: «Tatăl meu!» şi «Mama mea!», bogăţia Damascului şi prada din Samaria vor fi luate de împăratul Asiriei.“
5 DOMNUL mi-a vorbit din nou astfel:
6 „Pentru că poporul acesta a refuzat apele din Şiloah2 care curg lin, şi s-a bucurat de Reţin şi de fiul lui Remalia,
7 de aceea Stăpânul va ridica împotriva ta apele mari şi puternice ale râului3, adică pe împăratul Asiriei şi toată gloria sa. El se va ridica deasupra albiei şi se va revărsa peste maluri!
8 Va năvăli în Iuda ca un puhoi şi, curgând peste, le va ajunge până la gât! Aripile sale întinse vor acoperi întinderea ţării tale, Emanuele4!“
9 „Faceţi rău, popoare, cât voiţi, căci tot veţi fi zdrobite! Luaţi aminte voi, toate ţările îndepărtate! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobite! Pregătiţi-vă oricât de luptă, căci tot veţi fi zdrobite!
10 Oricâte planuri veţi face, neîmplinite vor rămâne! Orice strategie veţi avea, fără valoare va fi, pentru că Dumnezeu este cu noi5!“

Israel să se teamă de DOMNUL

11 DOMNUL mi-a vorbit în timp ce mâna Sa puternică era asupra mea şi m-a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor. El a zis:
12 „Nu numiţi uneltire tot ceea ce poporul acesta numeşte uneltire! Nu vă temeţi de ce se teme el şi nu vă înspăimântaţi!
13 Ci pe DOMNUL Oştirilor să-L priviţi ca sfânt; El este Cel de Care să vă temeţi şi de El trebuie să vă înspăimântaţi.
14 El va fi un Lăcaş, însă pentru cele două case ale lui Israel va fi o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere; va fi un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului.
15 Mulţi dintre ei se vor împiedica, vor cădea şi vor fi sfărâmaţi, vor fi prinşi în laţ şi capturaţi.“
16 „Leagă această mărturie, şi pecetluieşte această învăţătură între ucenicii Mei!
17 Voi nădăjdui în DOMNUL, Care Îşi ascunde faţa de casa lui Iacov, şi îmi voi pune încrederea în El!
18 Iată-mă, eu şi copiii pe care mi i-a dat DOMNUL! Suntem semne şi prevestiri în Israel de la DOMNUL Oştirilor, Care locuieşte pe muntele Sion.
19 Dacă vă vor zice să întrebaţi pe cei ce cheamă duhurile morţilor şi pe descântători, pe cei care şoptesc şi bolborosesc, să răspundeţi: «Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? De ce să întrebe pe cei morţi şi nu pe cei vii?
20 La învăţătură şi la mărturie!» Dacă ei nu vor vorbi aşa, nu vor vedea lumina zorilor.
21 Necăjiţi şi flămânzi vor pribegi prin ţară, iar când le va fi foame se vor mânia şi, uitându-se în sus, vor blestema pe regele lor şi pe Dumnezeul lor.
22 Apoi se vor uita spre pământ şi vor vedea numai necaz, întuneric şi negură înspăimântătoare şi vor fi izgoniţi în întuneric.
1 <footnote>8:1Maher-şalal-haş-baz înseamnă Grăbeşte-te să jefuieşti, aruncă-te asupra prăzii; şi în v. 3</footnote>
2 <footnote>8:6 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: a tremurat înaintea lui</footnote>
3 <footnote>8:7Eufrat</footnote>
4 <footnote>8:8Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi</footnote>
5 <footnote>8:10 Ebr.: Emanuel</footnote>
© 2018 ERF Medien