Ajutor

Noua traducere în limba românã

Gloria Sionului

1 «Ridică-te! Străluceşte! Căci lumina ta a venit şi slava DOMNULUI a răsărit peste tine.
2 Iată! Deşi întunericul învăluie pământul, şi negura groasă acoperă popoarele, peste tine răsare DOMNUL şi slava Lui apare deasupra ta.
3 Neamurile vor veni la lumina ta şi împăraţii vor lua parte la strălucirea zorilor tale.
4 Ridică-ţi ochii şi priveşte în jur! Cu toţii se adună şi vin la tine: fiii tăi vor veni de departe, iar fiicele tale vor fi aduse pe braţe.
5 Văzând acestea vei radia de bucurie, inima ta va tresări şi va fi fericită, căci belşugul mării1 va fi adus la tine, la tine vor veni bogăţiile neamurilor.
6 O mulţime de cămile îţi vor străbate ţara, cămile tinere din Midian şi Efa. Toţi cei din Şeba vor veni aducând aur şi tămâie şi vestind laudele DOMNULUI.
7 Toate turmele Chedarului vor fi adunate la tine; berbecii din Nebaiot vor fi la dispoziţia ta, suindu-se pe altarul Meu ca jertfe primite, iar Eu Îmi voi împodobi slăvita Mea Casă.
8 Cine sunt aceştia care zboară ca nişte nori şi ca nişte porumbei spre cuiburile lor?
9 Ţinuturile de lângă mare Mă aşteaptă, iar corăbiile de Tarşiş2 sunt cele dintâi care îţi aduc fiii de departe, împreună cu argintul şi aurul lor, pentru Numele DOMNULUI, Dumnezeul tău, şi pentru Sfântul lui Israel, căci El te-a împodobit cu glorie.
10 Străinii îţi vor reface zidurile şi împăraţii lor îţi vor sluji, pentru că, deşi în mânia Mea te-am lovit, totuşi în bunătatea Mea îţi arăt îndurare.
11 Porţile tale vor fi pentru totdeauna deschise; ele nu vor fi închise nici ziua şi nici noaptea, pentru ca neamurile să îţi aducă bogăţia lor, cu împăraţii lor în fruntea procesiunii.
12 Căci neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri; neamurile acelea vor fi în întregime pustiite.
13 Gloria Libanului va veni la tine – chiparosul, ulmul şi pinul împreună – pentru a împodobi locul Sanctuarului Meu şi Eu voi glorifica astfel locul unde Mi se odihnesc picioarele.
14 Urmaşii celor ce te-au asuprit vor veni plecându-se înaintea ta şi cei ce te-au dispreţuit se vor prosterna la picioarele tale; te vor numi Cetatea DOMNULUI, Sionul Sfântului lui Israel.
15 În loc să mai fii părăsită, urâtă şi ocolită de toţi, Eu voi face din tine o minunăţie veşnică şi o pricină de bucurie pentru toate generaţiile.
16 Vei suge laptele neamurilor, vei suge bogăţiile3 împăraţilor şi vei înţelege că Eu, DOMNUL, sunt mântuitorul şi răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov.
17 În schimbul bronzului îţi voi aduce aur, iar în schimbul fierului, argint; în schimbul lemnului îţi voi aduce bronz, iar în schimbul pietrelor, fier. Voi pune pacea drept supraveghetor şi dreptatea drept domnitor.
18 Nu se va mai auzi de violenţă în ţara ta, nici de pustiire sau distrugere între hotarele tale, ci îţi vei numi zidurile ‘Mântuire’ şi porţile ‘Laudă’.
19 Nu soarele îţi va mai fi lumină ziua, nu luna îţi va mai da lumină noaptea, ci DOMNUL va fi lumina ta veşnică, şi Dumnezeul tău va fi slava ta.
20 Soarele tău nu va mai apune, iar luna ta nu se va mai întuneca, pentru că DOMNUL va fi lumina ta veşnică şi zilele tale de jale se vor sfârşi.
21 Toţi din poporul tău vor fi drepţi şi vor stăpâni ţara pentru totdeauna. Ei sunt vlăstarul pe care l-am plantat, lucrarea mâinilor Mele, prin care Eu Mă slăvesc.
22 Cel mai mic va creşte de o mie de ori şi cel mai neînsemnat va deveni un neam puternic. Eu sunt DOMNUL şi, la vremea cuvenită lor, voi face să se împlinească repede aceste lucruri.»“
1 <footnote>60:5 Este vorba despre comerţul maritim</footnote>
2 <footnote>60:9 Vezi nota de la 2:16</footnote>
3 <footnote>60:16 Lit.: sânul; neamurile şi împăraţii sunt descrişi ca o mamă care-şi alăptează copiii; imaginea prezintă Sionul ca fiind hrănit de aceasta </footnote>
© 2018 ERF Medien