Ajutor

Noua traducere în limba românã

Judecată împotriva neamurilor

1 Apropiaţi-vă, neamuri, şi ascultaţi! Luaţi aminte, popoare! Să audă pământul şi toţi cei ce-l locuiesc, lumea şi toate făpturile ei!
2 DOMNUL este mânios pe toate neamurile şi furios pe toate oştirile lor. El le nimiceşte cu desăvârşire1, le dă spre a fi masacrate.
3 Morţii lor vor fi lăsaţi neîngropaţi; hoiturile lor vor răspândi un miros greu, iar munţii vor şiroi de sângele lor.
4 Toată oştirea cerurilor va fi spulberată şi cerurile însele vor fi înfăşurate ca un sul. Toată oştirea lor va cădea asemeni frunzei veştejite a viţei-de-vie şi asemeni smochinei stricate din pom.
5 Sabia Mea s-a îmbătat în ceruri, iar acum, iată, coboară să judece Edomul, poporul pe care l-am sortit nimicirii.
6 Sabia DOMNULUI este scăldată în sânge; este acoperită de grăsime, de sângele mieilor şi al ţapilor şi de grăsimea de la rinichii berbecilor. Căci DOMNUL aduce o jertfă la Boţra şi face un mare măcel în Edom.
7 Bivolii sălbatici vor cădea împreună cu ei şi tăuraşii împreună cu taurii puternici. Ţara lor va fi scăldată în sânge, iar pulberea lor va fi îmbibată de grăsime.
8 Căci DOMNUL are o zi a răzbunării, un an al răsplătirii, pentru cauza Sionului.
9 Pâraiele Edomului vor fi prefăcute în smoală, iar pulberea lui în pucioasă. Ţara lui va fi ca smoala aprinsă!
10 Nu se va stinge nici noaptea, nici ziua, iar fumul ei se va înălţa veşnic. Din generaţie în generaţie va rămâne pustie şi nimeni nu va mai trece vreodată prin ea.
11 Ciuşul şi cucuveaua o vor stăpâni; bufniţa şi corbul2 îşi vor face cuib acolo. El va întinde peste ea funia de măsură a haosului şi măsura de greutate a pustiirii.
12 Nobilii Edomului nu vor mai avea nimic acolo care să poată fi numit împărăţie; toţi prinţii lui vor ajunge o nimica.
13 Spini vor creşte în palatele lor, urzici şi mărăcini vor răsări în fortăreţele lor. Va deveni vizuină pentru şacali şi adăpost pentru struţi.
14 Animalele pustiei se vor întâlni cu hienele, iar ţapii sălbatici se vor chema unul pe altul. De asemenea, Lilit3 se va culca şi îşi va găsi un loc de odihnă acolo.
15 Bufniţa îşi va face cuibul acolo şi va depune ouă, le va cloci şi îşi va strânge puii sub umbra aripilor sale. Şoimii se vor aduna şi ei, fiecare cu perechea lui.
16 Cercetaţi sulul DOMNULUI şi citiţi! Nici una dintre acestea nu va lipsi; nici una nu va fi fără perechea ei, căci gura DOMNULUI a poruncit şi Duhul Său le-a adunat împreună.
17 El a aruncat sorţii pentru ele şi mâna Sa le-a împărţit pământul cu funia de măsurat; ele îl vor stăpâni pentru totdeauna şi-l vor locui din generaţie în generaţie.
1 <footnote>34:2 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă; şi în v. 5</footnote>
2 <footnote> 34:11 Identificarea exactă a acestor păsări este nesigură </footnote>
3 <footnote>34:14 Numele unei zeiţe considerată demon de noapte, despre care se credea că bântuie în locurile pustii din Edom; sau animal de noapte care locuieşte în locuri pustii</footnote>
© 2018 ERF Medien