Ajutor

Noua traducere în limba românã

Împărăţia dreptăţii

1 Iată, un rege va domni cu dreptate şi nişte prinţi vor stăpâni drept.
2 Fiecare om va fi atunci ca un adăpost împotriva vântului şi ca un refugiu în faţa furtunii, ca nişte pâraie de apă într-un loc uscat şi ca umbra unei stânci mari într-un ţinut însetat.
3 Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închişi, iar urechile celor ce aud vor lua aminte.
4 Mintea celor nesăbuiţi va judeca sănătos, iar limba celor bâlbâiţi va vorbi repede şi clar.
5 Nebunul nu va mai fi numit ales la suflet şi ticălosului nu i se va mai spune că este distins.
6 Căci nebunul spune numai nebunii şi mintea lui se gândeşte numai la rău: e lipsit de evlavie şi spune neadevăruri cu privire la DOMNUL; îl lasă fără hrană pe cel flămând şi fără apă pe cel însetat.
7 Mijloacele celui ticălos sunt rele; el face planuri mişeleşti pentru a-l distruge pe cel sărac cu minciuni, chiar şi atunci când cauza nevoiaşului este dreaptă.
8 Dar cel ales la suflet face planuri alese şi rămâne statornic în ele1.
9 Femei fără grijă, sculaţi-vă şi ascultaţi glasul meu! Fiice încrezătoare, luaţi aminte la vorbirea mea!
10 Într-un an şi câteva zile vă veţi înfiora, încrezătoarelor! Căci via nu va mai fi culeasă, nici secerişul nu va mai veni.
11 Tremuraţi, femei pline de linişte! Înfioraţi-vă, fiice încrezătoare! Dezbrăcaţi-vă! Aruncaţi-vă hainele şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale!
12 Bateţi-vă în piept şi plângeţi pentru câmpurile frumoase, pentru viţa plină de rod
13 şi pentru pământul poporului meu pe care cresc acum spini şi mărăcini! Plângeţi pentru toate casele de petrecere şi pentru această cetate plină de veselie!
14 Căci palatul va fi abandonat, cetatea zgomotoasă va fi părăsită, citadela şi turnul de veghe vor deveni vizuini pe vecie, o bucurie pentru măgarii sălbatici şi o păşune pentru turme,
15 până va fi turnat peste noi Duhul de sus şi pustia va deveni o grădină, iar grădina va fi privită ca o pădure.
16 Atunci judecata dreaptă va locui în pustie. Da, dreptatea va locui în grădina roditoare.
17 Rodul dreptăţii va fi pacea, iar urmările dreptăţii vor fi liniştea şi încrederea pe vecie.
18 Poporul Meu va trăi într-o locuinţă paşnică, într-un lăcaş sigur, în locuri de odihnă liniştite.
19 Chiar dacă pădurea va cădea sub grindină şi cetatea va fi făcută una cu pământul,
20 fericiţi veţi fi, semănând de-a lungul oricărei ape şi lăsând boul şi măgarul să pască liberi.
1 <footnote>32:8 Sau: şi prin ele va sta drept</footnote>
© 2018 ERF Medien