Ajutor

Noua traducere în limba românã

Profeţie împotriva lui Cuş

1 Vai de tine, ţară în care se aude fâlfâit de aripi1, ţară de dincolo de râurile lui Cuş,
2 ţară care-ţi trimiţi solii pe calea apei, în corăbii de papirus! Duceţi-vă, soli iuţi! Duceţi-vă la un neam înalt şi cu pielea netedă, la un popor temut aproape şi departe, la un neam puternic2 şi cuceritor, a cărei ţară e străbătută de râuri!
3 Voi toţi, locuitori ai lumii, toţi care locuiţi pământul, când se ridică steagul pe munţi, să luaţi aminte! Când sună cornul, să ascultaţi!
4 Căci DOMNUL mi-a vorbit astfel: «Eu voi sta liniştit şi voi privi din locuinţa Mea, voi fi ca o adiere fierbinte în lumina soarelui şi ca un nor de rouă în căldura secerişului.
5 Căci chiar înaintea secerişului, când floarea cade, şi rodul se coace, El va tăia mlădiţele cu cosoare, va tăia vlăstarii şi-i va arunca.
6 Toţi vor fi lăsaţi păsărilor răpitoare din munţi şi animalelor sălbatice. Păsările răpitoare îşi vor petrece vara pe ei şi toate animalele sălbatice vor ierna pe ei.»
7 În vremea aceea, un popor înalt şi cu pielea netedă, temut aproape şi departe, un neam puternic şi cuceritor, a cărei ţară e străbătută de râuri, va aduce daruri DOMNULUI Oştirilor la muntele Sion, locul Numelui DOMNULUI Oştirilor.“
1 <footnote>18:1 Vezi nota de la 11:11</footnote>
2 <footnote>18:2 Sau: străină; ebr.: qav-qav, probabil desemnând o naţiune care vorbea o limbă de neînţeles (vezi 28:13)</footnote>
© 2018 ERF Medien