Ajutor

Noua traducere în limba românã

Răspunsul lui Iov

1 Iov a răspuns:
2 „Ce bine l-ai ajutat pe cel fără putere! Cum ai sprijinit mâna celui slab!
3 Ce sfaturi bune ai dat tu celui lipsit de înţelepciune! Ce multă înţelegere i-ai arătat!
4 Cui i se datorează aceste cuvinte? Al cui duh a vorbit prin gura ta?
5 Cei din tărâmul umbrelor tremură, cei de sub ape şi locuitorii lor.
6 Locuinţa Morţilor este goală înaintea lui Dumnezeu, iar Locul Nimicirii1 nu este acoperit.
7 El întinde nordul asupra golului şi atârnă pământul pe nimic.
8 El leagă apele în nori groşi, iar norii nu se rup de greutatea lor.
9 El acoperă faţa tronului Său, întinzându-Şi norii peste el.
10 El a însemnat o boltă deasupra apelor, la marginea dintre lumină şi întuneric.
11 Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la mustrarea Sa.
12 Prin puterea Lui a potolit marea şi prin priceperea Lui l-a zdrobit pe Rahab2.
13 Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar3.
14 Acestea sunt doar marginile căilor Sale şi numai o adiere uşoară auzim de la El. Dar cine poate înţelege tunetul puterii Sale?“
1 <footnote>26:6 Ebr.: Abadon</footnote>
2 <footnote>26:12 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul, în Is. 30:7 simbolizând Egiptul</footnote>
3 <footnote>26:13 Probabil cu referire la Leviatan; vezi 3:8 şi Is. 27:1</footnote>
© 2018 ERF Medien