Ajutor

Noua traducere în limba românã

Răspunsul lui Iov

1 Iov a răspuns:
2 „Până când îmi veţi chinui sufletul şi mă veţi zdrobi cu vorbe?
3 De zece ori1 m-aţi batjocorit. M-aţi ocărât fără ruşine.
4 Dacă e adevărat că m-am rătăcit, greşeala aceasta este a mea.
5 Dacă voi vă înălţaţi deasupra mea şi căutaţi să-mi dovediţi vinovăţia,
6 să ştiţi atunci că Dumnezeu mi-a făcut rău şi m-a înconjurat cu laţul Lui.
7 Deşi strig: «Sunt nedreptăţit!», nu mi se răspunde; strig tare, dar nu mi se face dreptate.
8 El mi-a tăiat calea şi nu mai pot trece, El mi-a învăluit căile în întuneric.
9 M-a despuiat de slava mea şi mi-a smuls coroana de pe cap.
10 Mă sfâşie din toate părţile până pier; îmi smulge nădejdea ca pe un copac.
11 Mânia Lui arde împotriva mea; mă consideră unul dintre duşmanii Săi.
12 Oştile Lui pornesc în forţă, au ajuns până la mine, şi-au aşezat tabăra în jurul cortului meu.
13 Mi-a îndepărtat fraţii de mine, cunoscuţii mei s-au îndepărtat de mine.
14 Rudele mele m-au părăsit şi prietenii m-au uitat.
15 Sunt un străin pentru oaspeţii şi slujitoarele mele; în ochii lor sunt un necunoscut.
16 Îmi chem slujitorul, dar el nu-mi răspunde, deşi mă rog de el cu gura mea.
17 Soţia mea nu poate suferi suflarea mea, fiii mamei mele mă consideră dezgustător.
18 Chiar şi copiii mă dispreţuiesc; când mă ridic, îşi bat joc de mine.
19 Toţi prietenii mei apropiaţi mă urăsc, cei pe care-i iubesc s-au întors împotriva mea.
20 Nu sunt decât piele şi os; n-am rămas decât cu pielea dinţilor mei.
21 Fie-vă milă de mine, prietenii mei, fie-vă milă, pentru că m-a lovit mâna lui Dumnezeu!
22 De ce mă urmăriţi ca Dumnezeu şi nu vă mulţumiţi cu carnea mea?
23 O! aş vrea să-mi fie scrise cuvintele, să fie scrise pe un sul.
24 Să fie săpate cu o daltă de fier şi pe plumb2, săpate-n stâncă pe vecie!
25 Ştiu că Răscumpărătorul3 meu este viu şi că, la sfârşit, se va ridica pe pământ.
26 Chiar după ce pielea îmi va fi nimicită, în trup fiind4, Îl voi vedea pe Dumnezeu.
27 Îl voi vedea de partea mea, Îl voi vedea cu ochii mei, şi nu-mi va mai fi un străin!5 Inima îmi tânjeşte înlăuntrul meu.
28 Veţi spune atunci: «De ce îl urmăream?» Şi astfel rădăcina adevărului va fi găsită în mine6.
29 Temeţi-vă de sabie, căci mânia aduce pedeapsa sabiei, ca să ştiţi că există o judecată.“
1 <footnote>19:3 Sau: de multe ori</footnote>
2 <footnote> 19:24 Sau: fier şi apoi umplutecu plumb</footnote>
3 <footnote>19:25 Sau: Apărătorul</footnote>
4 <footnote>19:26 Sau: despărţit de trupul meu</footnote>
5 <footnote>19:25-27 Sau: pe pământ, / chiar dacă pielea îmi va fi nimicită. / Să-L văd pe Dumnezeu, în trup fiind, / să-L văd de partea mea, / să-l văd cu ochii mei, să nu-mi mai fie un străin, / de dorul acesta mă mistui înăuntrul meu.</footnote>
6 <footnote>19:28 Cele mai multe mss TM; multe mss TM, LXX, VUL: în el</footnote>
© 2018 ERF Medien