Ajutor

Noua traducere în limba românã

Răspunsul lui Iov

1 Iov a răspuns:
2 „Cu siguranţă, voi sunteţi glasul celor mulţi1 şi înţelepciunea va muri odată cu voi.
3 Dar ca şi voi am şi eu minte, nu sunt mai prejos decât voi. Cine nu ştie toate aceste lucruri?
4 Am ajuns de râsul prietenilor mei, deşi L-am chemat pe Dumnezeu şi mi-a răspuns. Sunt luat în derâdere, deşi sunt curat şi drept.
5 O nenorocire, de care râd cei ce o duc bine, e pregătită pentru cei cărora le alunecă piciorul.
6 Corturile tâlharilor sunt în pace şi cei ce-L mânie pe Dumnezeu sunt în siguranţă, purtându-şi zeul în mâini2.
7 Întreabă animalele şi te vor învăţa, păsările văzduhului îţi vor spune;
8 întreabă pământul şi te va învăţa, peştii mării îţi vor spune.
9 Care dintre toate acestea nu ştiu că mâna DOMNULUI3 le-a făcut?
10 În mâna Sa e viaţa fiecărei creaturi şi suflarea oricărui om.
11 Nu urechea înţelege cuvintele, aşa cum limba gustă mâncarea?
12 Nu se găseşte înţelepciunea la cei bătrâni? Viaţa lungă nu aduce ea pricepere?
13 Ale lui Dumnezeu sunt înţelepciunea şi puterea, sfatul şi priceperea sunt ale Lui.
14 Dacă El dărâmă, nimeni nu poate rezidi. Pe cel închis de El, nimeni nu-l poate elibera.
15 Dacă El opreşte apele, vine seceta; dacă El le dă drumul, acestea inundă ţara.
16 Ale Lui sunt puterea şi victoria; cel înşelat şi cel ce înşală sunt sub stăpânirea Lui.
17 El îi face pe sfetnici să umble goi şi îi face nebuni pe judecători.
18 El desface cingătorile împăraţilor şi le leagă coapsele cu o frânghie.
19 El îi face pe preoţi să umble goi şi îi răstoarnă pe cei puternici.
20 Închide gura sfătuitorilor şi le ia mintea celor bătrâni.
21 Revarsă dispreţ peste cei mari şi îl dezarmează pe cel puternic.
22 El descoperă adâncimile întunericului şi aduce întunericul adânc la lumină.
23 El înalţă neamurile şi tot El le coboară, El le face să crească şi tot El le împrăştie.
24 El ia mintea conducătorilor pământului şi îi face să rătăcească într-un pustiu fără drum.
25 Bâjbâie în întuneric fără lumină, se clatină ca nişte oameni beţi.
1 <footnote>12:2 Lit: voi sunteţi poporul</footnote>
2 <footnote>12:6 Sensul versului în ebraică este nesigur</footnote>
3 <footnote>12:9 Singurul loc, în discursurile lui Iov şi ale prietenilor săi, în care apare numele YHWH</footnote>
© 2018 ERF Medien