Ajutor

Noua traducere în limba românã

Teritoriul moştenit de seminţia lui Efraim

1 Teritoriul urmaşilor lui Iosif pornea de la Iordan, din dreptul Ierihonului, către apele Ierihonului, în partea de răsărit şi urca prin pustie, de la Ierihon către regiunea muntoasă a Betelului.
2 Apoi pornea de la Betel (adică Luz)1, traversa către teritoriul archit prin Atarot
3 şi cobora înspre apus, către teritoriul iafletiţilor, până la Bet-Horonul de Jos şi până la Ghezer, atingând în final ţărmul mării.
4 Acolo şi-au primit moştenirea urmaşii lui Iosif, Manase şi Efraim.
5 Iată care era teritoriul urmaşilor lui Efraim, potrivit clanurilor lor: hotarul moştenirii lor dinspre răsărit pornea de la Atarot-Adar, urca până la Bet-Horon
6 şi atingea ţărmul mării. Din Micmetat, în nord, se întorcea către răsărit, înspre Taanat-Şilo, traversând Ianoah în partea de răsărit.
7 Din Ianoah cobora la Atarot şi Naarata, atingând Ierihonul şi ajungând la Iordan.
8 Din Tapuah mergea către apus înspre uedul2 Kana şi atingea ţărmul mării. Aceasta era moştenirea seminţiei efraimiţilor, potrivit clanurilor lor.
9 Efraimiţii mai aveau şi un număr de cetăţi în teritoriul urmaşilor lui Manase, fiecare cetate având satele dimprejurul ei.
10 Ei nu i-au izgonit însă pe canaaniţii care locuiau la Ghezer şi, prin urmare, canaaniţii au locuit printre efraimiţi până în ziua aceasta, fiind puşi la muncă forţată.
1 <footnote>16:2 LXX (vezi şi 18:13; Gen.28:19; Jud.1:23); TM: de la Betel continua spre Luz</footnote>
2 <footnote>16:8 Vezi nota de la 12:1</footnote>
© 2018 ERF Medien