Ajutor

Noua traducere în limba românã

Regii din Transiordania, înfrânţi de Moise

1 Regii Canaanului pe care israeliţii i-au învins şi ale căror teritorii le-au ocupat la răsărit de Iordan, de la uedul1 Arnon până la muntele Hermon, precum şi toată partea de răsărit a Arabei, sunt Sihon şi Og.
2 Sihon, regele amoriţilor, locuia la Heşbon şi domnea de la Aroer, care se află pe malul uedului Arnon, de la jumătatea uedului, peste o jumătate din Ghilad, până la uedul Iabok, hotarul amoniţilor.
3 El mai domnea de la Araba până la marea Chineret2, în răsărit, şi până la Marea Arabei (Marea Sărată), tot în răsărit, pe drumul către Bet-Ieşimot, iar în partea de sud până la poalele muntelui Pisga.
4 Og, regele Başanului, unul dintre ultimii refaiţi, locuia atât la Aştarot, cât şi la Edrei
5 şi domnea peste Hermon, Salca, peste întregul Başan până la hotarul gheşuriţilor şi al maacatiţilor şi peste jumătate din Ghilad până la hotarul cu Sihon, regele Heşbonului.
6 Moise, robul DOMNULUI, împreună cu israeliţii i-au cucerit, iar Moise, robul DOMNULUI, a dat acest teritoriu, ca moştenire, rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii seminţiei lui Manase.

Regii din Cisiordania, înfrânţi de Iosua

7 Iată care sunt regii pe care Iosua i-a învins cu oştirea lui Israel în partea de apus a Iordanului, de la Baal-Gad în Valea Libanului, până la muntele Halak, care se înalţă către Seir, al căror teritoriu l-a împărţit Iosua între seminţiile lui Israel, ca partea lor de moştenire,
8 teritoriu ce cuprindea regiunea muntoasă3, Araba, zona deluroasă, poalele munţilor, pustia şi Neghevul (acesta era teritoriul hitiţilor, amoriţilor, canaaniţilor, periziţilor, hiviţilor şi iebusiţilor):
9 regele din Ierihon, unul; regele din Ai, care este lângă Betel, unul;
10 regele din Ierusalim, unul; regele din Hebron, unul;
11 regele din Iarmut, unul; regele din Lachiş, unul;
12 regele din Eglon, unul; regele din Ghezer, unul;
13 regele din Debir, unul; regele din Gheder, unul;
14 regele din Horma, unul; regele din Arad, unul;
15 regele din Libna, unul; regele din Adulam, unul;
16 regele din Makkeda, unul; regele din Betel, unul;
17 regele din Tapuah, unul; regele din Hefer, unul;
18 regele din Afek, unul; regele din Laşaron, unul;
19 regele din Madon, unul; regele din Haţor, unul;
20 regele din Şimron-Meron, unul; regele din Acşaf, unul;
21 regele din Taanah, unul; regele din Meghido, unul;
22 regele din Kedeş, unul; regele din Iokneam, lângă Carmel, unul;
23 regele din Dor (din Nafot-Dor4), unul; regele din Goyim, lângă Ghilgal, unul;
24 şi regele din Tirţa, unul. În total treizeci şi unu de regi.
1 <footnote>12:1 Vezi nota de la 8:14; şi în vs. 3, 8</footnote>
2 <footnote>12:3Marea Moartă</footnote>
3 <footnote>12:8 Vezi nota de la 10:40</footnote>
4 <footnote>12:23 Sau: Regele popoarelor din Galileea</footnote>
© 2018 ERF Medien