Ajutor

Noua traducere în limba românã

Mânia lui Iona şi îndurarea lui Dumnezeu

1 Iona s-a supărat însă foarte tare din pricina aceasta şi s-a aprins de mânie.
2 El s-a rugat Domnului astfel: – Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce spuneam eu pe când eram în ţara mea? De aceea am încercat să fug la Tarşiş1, pentru că ştiam că eşti un Dumnezeu îndurător şi milos, încet la mânie şi bogat în îndurare, un Dumnezeu gata să renunţe la a mai trimite nenorocirea.
3 Iar acum, Doamne, Te rog, ia-mi viaţa, căci este mai bine să mor, decât să trăiesc!
4 Domnul i-a răspuns: – Oare faci bine că te mânii?
5 Atunci Iona a ieşit din cetate şi s-a aşezat la răsărit de aceasta. Acolo şi-a făcut un adăpost şi a şezut la umbra lui, aşteptând să vadă ce se va întâmpla cu cetatea.
6 Domnul Dumnezeu a trimis un ricin2, pe care l-a făcut să crească deasupra lui Iona, pentru a face umbră capului lui şi pentru a-l scoate din disconfort. Iona s-a bucurat foarte mult de ricinul acesta.
7 Însă, în zorii zilei următoare, Dumnezeu a trimis un vierme care a vătămat ricinul şi acesta s-a uscat.
8 Când a răsărit soarele, Dumnezeu a trimis un vânt uscat dinspre răsărit. Soarele l-a bătut pe Iona în creştet, sleindu-l de puteri. El şi-a dorit să moară şi a zis: „Mai bine să mor, decât să trăiesc!“
9 Dumnezeu l-a întrebat pe Iona: – Oare faci bine că te mânii din cauza ricinului? El a răspuns: – Da, fac bine că mă mânii, chiar până la moarte3!
10 Atunci Domnul i-a zis: – Ţie ţi s-a făcut milă de acest ricin pentru care nu tu ai trudit şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte a răsărit şi într-o noapte a pierit.
11 Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor şi în care se află şi o mulţime de animale?!
1 <footnote>4:2 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte</footnote>
2 <footnote>4:6 Identificarea exactă a acestei plante este nesigură; ebr.: qiqaion</footnote>
3 <footnote>4:9 Sau: Da, sunt mânios până la culme!; expresia până la moarte indică intensitatea mâniei lui Iona</footnote>
© 2018 ERF Medien