Ajutor

Noua traducere în limba românã

Condamnarea lui Isus

1 Atunci Pilat L-a luat pe Isus şi a pus să-L biciuiască1.
2 Soldaţii au împletit o coroană de spini, I-au aşezat-o pe cap şi L-au îmbrăcat într-o mantie purpurie.
3 Ei veneau la El şi-I ziceau: „Salutare, Împărate al iudeilor!“2 Şi-I dădeau palme.
4 Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: – Iată, vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El!
5 Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Pilat le-a zis: – Iată Omul!
6 Când L-au văzut, conducătorii preoţilor şi gărzile au strigat: – Răstigneşte-L3! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: – Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, pentru că eu nu găsesc nici o vină în El!
7 Iudeii i-au răspuns: – Noi avem o Lege şi potrivit cu Legea aceasta El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.
8 Când Pilat a auzit aceste cuvinte, s-a temut şi mai tare.
9 A intrat din nou în pretoriu4 şi L-a întrebat pe Isus: – De unde eşti? Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.
10 Atunci Pilat I-a zis: – Nu vorbeşti cu mine? Nu ştii că am autoritate să Te eliberez şi am autoritate să Te răstignesc?
11 Isus i-a răspuns: – N-ai avea nici o autoritate asupra Mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cel ce Mă dă pe mâna ta are un mai mare păcat.
12 De atunci Pilat căuta să-L elibereze, însă iudeii strigau: – Dacă-L eliberezi, nu eşti prieten al Cezarului5! Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului!
13 Când a auzit Pilat aceste cuvinte, L-a dus afară pe Isus şi s-a aşezat pe scaunul de judecată, în locul numit „Pavajul de piatră“, iar în aramaică: „Gabbatha“6.
14 Era Ziua Pregătirii Paştelui, cam pe la ceasul al şaselea7. Pilat le-a zis iudeilor: – Iată-L pe Împăratul vostru!
15 Ei au strigat: – Ia-L, ia-L, răstigneşte-L! Pilat i-a întrebat: – Să-L răstignesc pe Împăratul vostru? Conducătorii preoţilor au răspuns: – Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar!
16 Atunci Pilat L-a dat pe mâna lor ca să fie răstignit. L-au luat deci pe Isus,

Răstignirea

17 iar El, ducându-Şi crucea, S-a îndreptat spre locul numit „al Craniului“8, care în aramaică se numeşte „Golgota“.
18 L-au răstignit acolo şi cu El au răstignit alţi doi, unul într-o parte şi unul în cealaltă parte, cu Isus la mijloc.
19 Pilat a scris o însemnare şi a pus-o pe cruce. Pe ea era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor“.
20 Mulţi dintre iudei au citit această inscripţie, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în aramaică, latină şi greacă.
21 Atunci conducătorii preoţilor iudeilor i-au zis lui Pilat: – Nu scrie: „Împăratul iudeilor“, ci: „El a zis: «Eu sunt Împăratul iudeilor!»“
22 Pilat le-a răspuns: – Ce-am scris, am scris!
23 Când soldaţii L-au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au împărţit în patru părţi, câte o parte pentru fiecare soldat. De asemenea, I-au luat şi tunica. Tunica era fără nici o cusătură, fiind ţesută dintr-o singură bucată de sus până jos.
24 Atunci şi-au zis unii altora: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie!“ Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: „Şi-au împărţit veşmintele Mele între ei şi au tras la sorţi pentru cămaşa Mea.“9 Soldaţii sunt deci cei ce au făcut aceste lucruri.
25 Lângă crucea lui Isus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria – soţia lui Clopa – şi Maria Magdalena.
26 Când Isus a văzut-o pe mama Lui şi, lângă ea, pe ucenicul pe care-l iubea10, i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată-l pe fiul tău!“.
27 Apoi i-a zis ucenicului: „Iat-o pe mama ta!“ Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o acasă la el.

Moartea lui Isus

28 După aceea, Isus, Care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete!“11
29 Acolo era pus un vas plin cu vin acru12. Au pus într-o ramură de isop un burete plin cu vin acru şi I l-au dus la gură.
30 Când a primit vinul, Isus a zis: „S-a terminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.
31 Pentru că era Ziua Pregătirii, iudeii, ca să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, pentru că acel Sabat era o zi mare, i-au cerut lui Pilat să fie zdrobite picioarele celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.
32 Soldaţii au venit deci şi i-au zdrobit picioarele primului, apoi şi ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El.
33 Însă, când au venit la Isus, au văzut că deja murise şi nu I-au mai zdrobit picioarele,
34 ci unul dintre soldaţi I-a străpuns coasta cu suliţa; şi imediat a ieşit sânge şi apă.
35 Cel ce a văzut lucrul acesta a depus mărturie şi mărturia lui este adevărată. Şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.
36 Căci aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura carezice: „Nici unul din oasele Lui nu va fi rupt.“13
37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor privi la Cel pe Care L-au străpuns.“14
38 După aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar în secret, de frica iudeilor, i-a cerut lui Pilat să-l lase să ia trupul lui Isus. Pilat i-a dat voie. Prin urmare, el a venit şi a luat trupul lui Isus.
39 A venit şi Nicodim, cel care la început se dusese la Isus noaptea, şi a adus un amestec de aproape o sută de litre15 de smirnă şi aloe.
40 Au luat trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, aşa cum este obiceiul de înmormântare la iudei.
41 În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
42 Pentru că era Ziua Pregătirii Iudeilor şi pentru că mormântul era aproape, L-au pus pe Isus acolo.
1 <footnote>19:1 O pedeapsă cruntă: romanii foloseau un bici din mai multe fâşii din piele, la capătul cărora se aflau bucăţi de os sau de plumb. În timp ce evreii nu permiteau mai mult de 39 de lovituri, la romani nu exista limită, adesea victimele decedând</footnote>
2 <footnote>19:3 Corespondentul lui Ave Cezar!, însă rostit în batjocură</footnote>
3 <footnote>19:6M. Tullius Cicero (106-43 î.Cr.), orator şi politician roman, spunea despre rastignire ca este „o pedeapsă crudă şi înjositoare“ (Contra lui Veres, 2.5.63) iar Josefus că este „cea mai nemiloasă moarte“ (Răzb., 7.6.4)</footnote>
4 <footnote>19:9 Vezi nota de la 18:28</footnote>
5 <footnote>19:12Titlu purtat de împăraţii romani, preluat de la Iulius Caesar (44 î.Cr.); şi în v. 15</footnote>
6 <footnote>19:13Pavajul de piatră (gr. Lithostroton) era probabil denumirea dată de către vorbitorii de limbă greacă, termenul aramaic Gabbatha însemnând probabil Locul ridicat</footnote>
7 <footnote>19:14 Cam pe la ora 12 P.M.; este posibil ca aparenta deosebire între In. 19:14 şi Mc. 15:25 cu privire la momentul răstignirii să se datoreze faptului că ceasul al treilea din Mc. 15:25 se poate referi la intervalul orar 9 A.M.-12 P.M. Prin această delimitare temporală, Ziua Pregătirii, cam pe la ceasul al şaselea, Ioan arată că timpul în care a fost răstignit Isus era chiar timpul în care în curtea Templului erau sacrificaţi mieii de Paşte. Cf. Ex. 12:6, mielul de Paşte trebuia jertfit de către capul fiecărei familii în 14 Nisan, „între cele două seri“ (pentru „cele două seri“, vezi nota de la Ex. 12:6). În timpurile NT, mielul era jertfit de către preoţi, în curtea Templului. Pentru că trebuiau jertfiţi foarte mulţi miei, din pricina mulţimii de pelerini veniţi la Ierusalim, rabinii au redefinit „cele două seri“, spunând că acest timp începea la amiază, când soarele „cobora“ înspre orizont. În felul acesta, preoţii aveau mai mult timp la dispoziţie pentru a sacrifica mieii</footnote>
8 <footnote>19:17Lat.: Calvariae, de unde avem cuvântul românesc calvar</footnote>
9 <footnote>19:24 Vezi Ps. 22:18</footnote>
10 <footnote>19:26 Vezi 21:24</footnote>
11 <footnote>19:28 Probabil cu referire la Ps. 69:21; vezi şi Ps. 22:15</footnote>
12 <footnote>19:29 Un vin de calitate inferioară, numit posca, diluat foarte tare cu apă, băutură pe care o consumau de obicei sclavii şi soldaţii</footnote>
13 <footnote>19:36 Vezi Ex. 12:46; Num. 9:12; Ps. 34:20</footnote>
14 <footnote>19:37 Vezi Zah. 12:10</footnote>
15 <footnote>19:39O litră măsura aproximativ 0,3 l; 100 de litre erau aproximativ 30 l</footnote>
© 2017 ERF Medien