Ajutor

Noua traducere în limba românã

Arestarea lui Isus

1 După ce a spus aceste lucruri, Isus a plecat împreună cu ucenicii Lui dincolo de uedul1 Chidron, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui.
2 Iuda, cel care L-a trădat, cunoştea şi el acel loc, pentru că de multe ori Isus se strânsese acolo cu ucenicii Lui.
3 Prin urmare, Iuda a luat o cohortă2 şi nişte gărzi, trimise de conducătorii preoţilor şi de farisei, şi au venit acolo cu lămpi, făclii şi arme.
4 Isus, ştiind tot ce urmează să I se întâmple, a ieşit şi i-a întrebat: – Pe Cine căutaţi?
5 Ei I-au răspuns: – Pe Isus din Nazaret! El le-a zis: – Eu sunt! Iuda, cel care L-a trădat, stătea şi el împreună cu ei.
6 Când Isus le-a zis: „Eu sunt!“, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.
7 El i-a întrebat din nou: – Pe Cine căutaţi? Ei I-au zis: – Pe Isus din Nazaret!
8 Isus a răspuns: – V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă pe Mine Mă căutaţi, lăsaţi-i pe aceştia să se ducă!
9 Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul pe care-l spusese: „N-am pierdut pe nici unul din cei pe care Mi i-ai dat.“3
10 Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o şi l-a lovit pe robul marelui preot, tăindu-i urechea dreaptă. Numele acelui rob era Malchus.
11 Însă Isus i-a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă! Nu voi bea oare paharul4 pe care Mi l-a dat Tatăl?“

Isus este dus la Ana; prima lepădare a lui Petru

12 Atunci cohorta, comandantul ei şi gărzile iudeilor L-au prins pe Isus, L-au legat
13 şi L-au dus mai întâi la Ana5. Căci acesta era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.
14 Iar Caiafa era cel care-i sfătuise pe iudei că este mai de folos să moară un singur om pentru popor.
15 Simon Petru împreună cu un alt ucenic L-au urmat pe Isus. Acel ucenic era cunoscut marelui preot şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot.
16 Petru însă stătea afară, la poartă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu portăreasa şi l-a adus pe Petru înăuntru.
17 Atunci slujnica, portăreasa, i-a zis lui Petru: – Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Acestui Om? El i-a răspuns: – Nu sunt.
18 Sclavii şi gărzile făcuseră un foc, pentru că era frig, şi se încălzeau. Petru stătea şi el cu ei şi se încălzea.
19 Marele preot L-a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.
20 Isus i-a răspuns: „Eu am vorbit lumii deschis; întotdeauna am dat învăţătură în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.
21 De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit! Iată că ei ştiu ce am vorbit!“
22 După ce a spus acestea, una dintre gărzile care stăteau acolo L-a lovit cu palma, spunându-i: – Aşa-i răspunzi marelui preot?!
23 Isus i-a răspuns: –Dacă am vorbit rău, depune mărturie cu privire la ceea ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?
24 Ana L-a trimis legat la Caiafa, marele preot.

A doua şi a treia lepădare a lui Petru

25 Simon Petru stătea acolo şi se încălzea. I-au zis: – Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? Dar el s-a lepădat şi a zis: – Nu sunt.
26 Unul dintre robii marelui preot, rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: – Nu te-am văzut eu în grădină cu El?!
27 Petru s-a lepădat din nou; şi imediat a cântat cocoşul6.

Isus înaintea lui Pilat

28 Atunci L-au dus pe Isus de la Caiafa la pretoriu7. Era în zori. Ei n-au intrat în pretoriu, ca să nu se pângărească şi să poată mânca Paştele.
29 Aşadar, Pilat8 a ieşit afară la ei şi le-a zis: – Ce acuzaţie aduceţi împotriva Acestui Om?
30 Ei i-au răspuns: – Dacă n-ar fi fost un răufăcător, nu L-am fi dat pe mâna ta!
31 Atunci Pilat le-a zis: – Luaţi-L voi şi judecaţi-L potrivit cu Legea voastră! Iudeii i-au răspuns: – Nouă nu ne este permis să omorâm pe nimeni!
32 Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cele spuse de Isus, când a arătat prin ce fel de moarte urma să moară.
33 Atunci Pilat a intrat din nou în pretoriu, L-a chemat pe Isus şi L-a întrebat: – Eşti Tu Împăratul iudeilor?
34 Isus i-a răspuns: – De la tine spui lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?
35 Pilat I-a răspuns: – Sunt eu cumva iudeu?! Neamul Tău şi conducătorii preoţilor Te-au dat pe mâna mea! Ce-ai făcut?
36 Isus i-a zis: – Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă Împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor; dar Împărăţia Mea nu este de aici.
37 Pilat L-a întrebat: – Deci un Împărat tot eşti. Isus i-a răspuns: – Este aşa cum ai spus: sunt Împărat! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă de glasul Meu.
38 Pilat L-a întrebat: – Ce este adevărul? Şi, spunând aceasta, a ieşit din nou la iudei şi le-a zis: – Eu nu găsesc nici o vină în El!
39 Dar este în obiceiul vostru ca de Paşte să vă eliberez un deţinut; vreţi deci să vi-L eliberez pe „Împăratul iudeilor“?
40 Ei au strigat din nou: – Nu pe El, ci pe Baraba9! Baraba era un răsculat.
1 <footnote>18:1 Vale situată într-un ţinut arid care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar</footnote>
2 <footnote>18:3Diviziune a legiunii romane care în timpul Imperiului număra un efectiv de 600 de soldaţi; dat fiind efectivul numeros de soldaţi al cohortei, este vorba aici de un detaşament al cohortei; şi în v. 12</footnote>
3 <footnote>18:9 Vezi In. 6:39</footnote>
4 <footnote>18:11Paharul simbolizează aici suferinţa cauzată de păcatul omenirii şi de judecata lui Dumnezeu, pe care Isus avea să le ia asupra Lui(vezi, de ex., Is. 51:17; Ier. 25:15; Ezech. 23:32-33 şi Mat. 26:39; 27:46)</footnote>
5 <footnote>18:13 Vezi nota de la 11:49; peste tot în capitol</footnote>
6 <footnote>18:27 Vezi nota de la 13:38</footnote>
7 <footnote>18:28Pretoriul era un carteriul general, în cazul de faţă cartierul general al lui Pilat din Ierusalim, probabil palatul construit de Irod cel Mare sau fortăreaţa Antonia; peste tot în capitol</footnote>
8 <footnote>18:29 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperială era una considerată nepacificată şi care necesita prezenţa trupelor; procuratorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la F.A. 13:7 pentru o distincţie între provinciile romane) al Iudeii (26-36 d.Cr.); peste tot în carte</footnote>
9 <footnote>18:40 În acest context, termenul grecesc nu are sensul de tâlhar, ci acela de rebel, instigator, revoluţionar (vezi Mc. 15:7; Lc. 23:19). Cei doi oameni care au fost răstigniţi împreună cu Isus erau de asemenea revoluţionari</footnote>
© 2018 ERF Medien