Ajutor

Noua traducere în limba românã

Ierusalimul va fi asediat

1 „Fugiţi din mijlocul Ierusalimului, fii ai lui Beniamin! Sunaţi din trâmbiţă la Tekoa! Daţi semnalul la Bet-Hacherem! Căci din nord se iveşte o nenorocire şi o mare distrugere.
2 O voi distruge pe fiica Sionului, cea frumoasă şi delicată,
3 împotriva căruia vin păstorii cu turmele lor; ei îşi întind corturile în jurul ei şi fiecare îşi paşte turma în dreptul lui.“
4 „Pregătiţi-vă s-o atacaţi! Ridicaţi-vă! Să înaintăm în miezul zilei! Dar, vai, ziua se sfârşeşte şi umbrele de seară se lungesc.
5 Ridicaţi-vă! Să înaintăm în timpul nopţii şi să-i distrugem palatele!“
6 „Aşa vorbeşte Domnul: «Tăiaţi copaci şi ridicaţi rampe de asalt împotriva Ierusalimului! Această cetate trebuie pedepsită, căci în ea este numai asuprire!
7 Aşa cum o fântână îşi revarsă apele, tot aşa îşi revarsă şi această cetate răutatea. Violenţa şi distrugerea răsună din ea. Boala şi rana ei sunt pentru totdeauna înaintea Mea.
8 Bagă de seamă, Ierusalime, ca nu cumva să Mă înstrăinez de tine şi să te prefac într-un pustiu, într-o ţară de nelocuit.»“
9 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Să culeagă rămăşiţa lui Israel aşa cum se culege via. Puneţi mâna pe ea, aşa cum pune culegătorul mâna pe mlădiţe.»
10 Cui să-i vorbesc şi pe cine să iau martor ca ei să asculte? Iată, urechile le sunt astupate1 şi nu pot lua aminte. Cuvântul Domnului este privit cu dispreţ şi nu-şi găsesc plăcerea în el.
11 Eu însă sunt aşa de plin de mânia Domnului încât n-o mai pot ţine în mine. «Toarn-o peste copilul de pe stradă, peste tinerii adunaţi laolaltă, căci şi bărbatul, şi soţia sa vor fi luaţi, şi bătrânul, şi cel încărcat de zile.
12 Casele lor vor trece în stăpânirea altora, împreună cu terenurile şi soţiile lor, căci Îmi voi întinde mâna împotriva locuitorilor ţării, zice Domnul.
13 De la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la profet până la preot, toţi înşală.
14 Ei leagă în mod uşuratic rana poporului Meu, zicând: ‘Pace, pace!’, când nu este pace.
15 Dar se ruşinează ei oare când săvârşesc vreo urâciune? Nu, nu le e ruşine deloc şi nici nu ştiu să roşească. De aceea, vor cădea împreună cu cei ce cad; vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi, zice Domnul.»“
16 „Aşa vorbeşte Domnul: «Staţi la răspântii şi priviţi! Întrebaţi care sunt cărările cele vechi, unde este calea cea bună; apoi umblaţi pe ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei spun: ‘Nu vrem să umblăm pe ea!’
17 Am pus păzitori peste voi. Luaţi aminte la sunetul trâmbiţei! Dar ei spun: ‘Nu vrem să luăm aminte!’
18 De aceea, ascultaţi, neamuri, şi priviţi ce li se va întâmpla, voi, martori!
19 Ascultă şi tu, pământule! Iată, voi aduce peste poporul acesta nenorocirea, rodul planurilor lui, pentru că nu a luat aminte la cuvintele Mele şi a respins Legea Mea.
20 Ce nevoie am Eu de tămâia care vine din Şeba sau de trestia plăcut mirositoare, care vine dintr-o ţară îndepărtată? Nu accept arderile voastre de tot şi nu-Mi plac jertfele voastre.»“
21 „De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Voi pune înaintea acestui popor pietre de încercare în care se vor împiedica atât părinţii, cât şi copiii, atât vecinul, cât şi prietenul său, şi vor pieri.»“
22 „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, vine un popor din ţara de nord; un mare neam este stârnită de la marginile pământului.
23 Ei sunt înarmaţi cu arc şi suliţă; sunt cruzi şi fără milă. Glasul lor urlă ca marea înfuriată; sunt călare pe cai şi gata de luptă. Ei vin ca un războinic împotriva ta, fiică a Sionului.»“
24 „Am auzit veşti despre ei şi mâinile ne slăbesc; ne cuprinde spaima, ca durerea unei femei care naşte.
25 Nu ieşiţi pe câmpuri şi nu umblaţi pe drumuri, căci acolo este sabia duşmanului, iar teroarea este pretutindeni.
26 Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac şi rostogoleşte-te în cenuşă. Plângi amarnic, ca după singurul tău fiu, căci pe neaşteptate va veni pustiitorul peste noi.“
27 „Te făcusem un examinator2, un rafinor printre cei din poporul Meu, ca să-i cunoşti şi să le cercetezi calea.
28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, gata să bârfească. Sunt bronz şi fier; toţi sunt nişte corupţi.
29 Foalele suflă năprasnic şi înaintea lor plumbul este topit de foc. Dar degeaba sunt curăţiţi ei, căci răul nu se înlătură.
30 Sunt numiţi argint lepădat, căci Domnul i-a lepădat.“
1 <footnote>6:10 Lit.: necircumcise</footnote>
2 <footnote>6:27 Cu referire la cel ce încearcă metalele</footnote>
© 2018 ERF Medien