Ajutor

Noua traducere în limba românã

Necredincioasa Israel

1 Dacă un bărbat se desparte de soţia lui, şi ea, plecând de la el, se mărită cu un altul, se va mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea pângărită? Şi tu, care te-ai prostituat cu mulţi amanţi, să te întorci acum la Mine? zice Domnul.
2 Ridică-ţi ochii spre înălţimi şi priveşte: este vreun loc unde nu te-ai prostituat? Stăteai pe drumuri pentru ei, precum arabul în pustie. Ai pângărit ţara prin necurăţiile tale şi cu răutatea ta.
3 Chiar dacă ploile au fost oprite şi ploaia târzie1 a lipsit, totuşi ţi-ai păstrat înfăţişarea de prostituată şi ai refuzat să te ruşinezi.
4 Acum, nu-i aşa, strigi la Mine: ‘Tatăl meu! Tu eşti prietenul tinereţii mele!
5 Îşi va ţine El mânia pe vecie? O va păstra El pentru totdeauna?’ Iată, aşa ai vorbit, dar tot sporeşti în a săvârşi răul.»“
6 Pe vremea regelui Iosia, Domnul mi-a zis: „Ai văzut ce a făcut răzvrătita Israel? S-a dus pe orice munte înalt şi sub orice copac verde şi s-a prostituat acolo.
7 Eu Îmi ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine, dar nu s-a întors, iar sora ei, necredincioasa Iuda, a văzut lucrul acesta.
8 Când am văzut toate lucrurile prin care răzvrătita Israel se prostitua, am izgonit-o şi i-am dat o carte de despărţire. Totuşi sora ei, necredincioasa Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus ea însăşi să se prostitueze la fel.
9 Astfel, prin necurăţia ei strigătoare la cer, Israel a pângărit ţara, prostituându-se cu piatra şi cu lemnul.
10 Cu toate acestea, sora ei, necredincioasa Iuda, nu s-a întors la Mine din toată inima, ci cu prefăcătorie, zice Domnul.“

Chemare la pocăinţă

11 Domnul mi-a zis: „Răzvrătita Israel pare nevinovată în comparaţie cu necredincioasa Iuda.
12 Du-te, strigă aceste cuvinte înspre nord şi spune: «Întoarce-te, răzvrătită Israel, zice Domnul. Nu mă voi mai uita încruntat la voi, căci Eu sunt milos, zice Domnul, şi nu ţin mânie pe vecie.
13 Numai recunoaşte-ţi vina, recunoaşte că ai păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeul tău, că ţi-ai pierdut timpul cu dumnezeii străini sub orice copac verde şi nu ai ascultat de glasul Meu, zice Domnul.
14 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul, căci Eu sunt Stăpânul vostru. Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, şi vă voi conduce în Sion.
15 Vă voi da păstori după inima Mea; ei vă vor păstori cu pricepere şi chibzuinţă.
16 În zilele acelea, când vă veţi înmulţi şi veţi rodi în ţară, zice Domnul, nu veţi mai vorbi de Chivotul Legământului cu Domnul. Nimeni nu se va mai gândi la el, nimeni nu-şi va mai aminti de el, nimănui nu-i va lipsi şi nici nu vor face un altul.
17 În vremea aceea, Ierusalimul va fi numit Tronul Domnului. Toate neamurile se vor aduna la Ierusalim în Numele Domnului şi nu-şi vor mai urma încăpăţânarea inimilor lor rele.
18 În zilele acelea, casa lui Iuda se va întovărăşi cu casa lui Israel şi vor veni împreună din ţara de nord, în ţara pe care am dat-o drept moştenire strămoşilor lor.
19 Îmi spuneam: ‘O, cum te voi pune2 în numărul fiilor Mei şi-ţi voi da drept moştenire o ţară plăcută, cea mai frumoasă moştenire dintre neamuri!’ Mă gândeam că Mă vei numi Tată şi nu-Mi vei mai întoarce spatele.
20 Însă, aşa cum o femeie este necredincioasă soţului ei, tot aşa Mi-ai fost şi tu necredincioasă, casă a lui Israel, zice Domnul.»“
21 „Un vuiet se aude pe înălţimi: sunt plânsetele şi rugăminţile de iertare ale israeliţilor, din cauză că şi-au pervertit căile şi L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor.“
22 „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi vindeca de răzvrătire!“ „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul nostru!
23 Într-adevăr, altarele de pe dealuri şi idolii de pe munţii cei mulţi sunt o minciună! Într-adevăr, numai în Domnul, Dumnezeul nostru, este mântuirea lui Israel!
24 Din tinereţea noastră, idolii au mâncat rodul muncii strămoşilor noştri - turmele şi cirezile lor, fiii şi fiicele lor.
25 Să ne culcăm în ruşinea noastră şi să ne acoperim cu umilirea noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeul nostru, atât noi, cât şi strămoşii noştri; din tinereţea noastră până în ziua de azi nu am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul nostru.“
1 <footnote>3:3 Sau: de primăvară, ploile din martie şi aprilie, vitale recoltei în Canaan</footnote>
2 <footnote>3:19 Sau: Cum să te pun în numărul fiilor Mei, / să-ţi dau drept moştenire o ţară plăcută, / cea mai frumoasă moştenire dintre naţiuni?</footnote>
© 2018 ERF Medien