Ajutor

Noua traducere în limba românã

Jugul Babilonului

1 Acesta este Cuvântul pe care Ieremia l-a primit din partea Domnului la începutul domniei lui Zedechia1, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:
2 „Fă-ţi un jug şi nişte legături, mi-a zis Domnul, şi pune-ţi-le pe gât.
3 Apoi trimite cuvânt2 regelui Edomului, regelui Moabului, regelui amoniţilor, regelui Tirului şi regelui Sidonului, prin mesagerii care au venit în Ierusalim la Zedechia, regele lui Iuda,
4 şi însărcinează-i să spună stăpânilor lor din partea Domnului Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, astfel:
5 «Eu am făcut pământul, oamenii şi animalele care sunt pe faţa pământului, cu puterea Mea cea mare şi cu braţul Meu întins, şi îl dau oricui Îmi place.
6 Acum, am dat toate aceste ţări în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, slujitorul Meu; chiar şi fiarele câmpului i le-am dat ca să-i fie supuse.
7 Toate neamurile îi vor fi supuse lui, fiului său şi nepotului său până va veni şi timpul ţării lui. Atunci multe neamuri şi împăraţi puternici o vor supune.
8 Dar dacă vreun neam sau vreun regat nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, sau nu-şi va pleca gâtul sub jugul împăratului, atunci voi pedepsi neamul acela cu sabie, cu foamete şi cu molimă, zice Domnul, până îl voi nimici prin mâna lui.
9 De aceea, să nu ascultaţi de profeţii voştri, de ghicitorii voştri, de visătorii voştri, de cititorii voştri în stele şi de vrăjitorii voştri care vă spun că nu veţi sluji împăratului Babilonului,
10 căci ei vă profeţesc minciuni, ca să fiţi duşi departe din ţara voastră. Eu vă voi izgoni şi veţi pieri.
11 Dar pe poporul care îşi va pleca gâtul sub jugul împăratului Babilonului şi care-i va fi supus, îl voi lăsa în ţara lui, zice Domnul, ca să o cultive şi să locuiască în ea.»“
12 „Am spus aceleaşi cuvinte şi lui Zedechia, regele lui Iuda: «Plecaţi-vă gâtul sub jugul împăratului Babilonului şi supuneţi-vă lui şi poporului lui ca să trăiţi.
13 Pentru ce să muriţi, tu şi poporul acesta, de sabie, de foamete şi de molimă, cum a spus Domnul cu privire la orice neam care nu se va supune împăratului Babilonului?
14 Nu ascultaţi cuvintele profeţilor care vă spun că nu veţi sluji împăratului Babilonului, căci ei vă profeţesc minciuni.
15 Nu Eu i-am trimis, zice Domnul, ci ei profeţesc minciuni în Numele Meu. De aceea vă voi izgoni şi veţi pieri, voi şi profeţii care vă profeţesc.»
16 Am vorbit şi preoţilor şi întregului popor astfel: «Nu ascultaţi cuvintele profeţilor, zice Domnul, care vă spun că uneltele Casei Domnului vor fi aduse curând din Babilon, căci ei vă profeţesc minciuni.
17 Nu-i ascultaţi, ci supuneţi-vă împăratului Babilonului ca să trăiţi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o ruină?
18 Dacă ei sunt cu adevărat profeţi şi dacă este în ei Cuvântul Domnului, atunci să mijlocească la Domnul Oştirilor ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în palatul regelui lui Iuda şi în Ierusalim să nu fie duse în Babilon.
19 Căci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor cu privire la stâlpi, la ‘mare’3, la temelii şi la celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta
20 şi care n-au fost luate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când i-a dus în captivitate, din Ierusalim în Babilon, pe Iehoiachin4, fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda şi pe toţi nobilii lui Iuda şi ai Ierusalimului;
21 aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în palatul regelui lui Iuda şi în Ierusalim:
22 ‘Ele vor fi duse în Babilon şi vor rămâne acolo până în ziua când voi veni Eu după ele, zice Domnul. Atunci le voi aduce înapoi şi le voi pune în locul acesta.’»“
1 <footnote>27:1 Câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Ier. 27:3, 12; 28:1); cele mai multe mss TM: Iehoiachim; cele mai multe mss LXX nu conţin acest verset</footnote>
2 <footnote>27:3 TM: trimite-le</footnote>
3 <footnote>27:19Lavoarul</footnote>
4 <footnote>27:20 Ebr.: Ieconia, o variantă a lui Iehoiachin</footnote>
© 2018 ERF Medien