Ajutor

Noua traducere în limba românã

Şaptezeci de ani de exil

1 Cuvântul care a venit la Ieremia cu privire la tot poporul lui Iuda în al patrulea an de domnie al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda; era totodată primul an de domnie al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
2 Ieremia, profetul, a vorbit întregului popor al lui Iuda şi tuturor locuitorilor Ierusalimului şi le-a zis:
3 „Timp de douăzeci şi trei de ani – din anul al treisprezecelea al lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda, şi până în ziua de azi – Cuvântul Domnului a venit la mine şi eu vi l-am vestit iarăşi şi iarăşi, dar voi nu aţi luat aminte.
4 Domnul i-a trimis iarăşi şi iarăşi pe toţi slujitorii Lui, profeţii, dar voi n-aţi ascultat şi nu v-aţi plecat urechea să luaţi aminte.
5 Ei v-au spus: «Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre şi astfel veţi putea rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă şi strămoşilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
6 Nu vă duceţi după alţi dumnezei ca să le slujiţi şi să vă închinaţi înaintea lor. Nu Mă mâniaţi prin lucrarea mâinilor voastre şi astfel nu vă voi face nimic rău.»
7 Dar voi nu M-aţi ascultat, zice Domnul, ci, prin lucrarea mâinilor voastre, M-aţi provocat la mânie şi v-aţi făcut rău vouă înşivă.
8 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul Oştirilor: «Pentru că nu aţi ascultat de cuvintele Mele,
9 voi strânge toate clanurile din nord, zice Domnul, şi pe robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi îi voi aduce împotriva acestei ţări, împotriva locuitorilor ei şi împotriva tuturor neamurilor de jur împrejur. Le voi distruge cu desăvârşire1 şi le voi preface într-o pricină de groază şi de batjocură, într-o ruină veşnică.
10 Voi face să le piară strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, glasul mirelui şi al miresei, zgomotul râşniţei şi lumina lămpii.
11 Toată ţara aceasta va deveni un loc pustiu şi îngrozitor şi toate neamurile acestea vor sluji împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani.
12 Dar când se vor împlini cei şaptezeci de ani, îl voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul lui, ţara caldeenilor, pentru nelegiuirea lor, zice Domnul. O voi preface într-o ruină veşnică.
13 Voi aduce peste ea toate lucrurile pe care le-am rostit împotriva ei, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a fost profeţit de Ieremia împotriva tuturor neamurilor.
14 Căci ei vor fi înrobiţi de multe neamuri şi de regi puternici. Le voi răsplăti după faptele şi după lucrarea mâinilor lor.»“

Cupa mâniei DOMNULUI

15 „Aşa mi-a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel: «Ia din mâna Mea această cupă plină cu vinul mâniei Mele şi dă-l să-l bea la toate neamurile la care te trimit.
16 Când îl vor bea, vor ameţi şi vor fi ca nişte nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite printre ei.»
17 Eu am luat cupa din mâna Domnului ca să le dau să bea tuturor neamurilor la care m-a trimis Domnul:
18 Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, regilor şi conducătorilor lui, ca să le prefacă în ruină şi în pustiu, într-o pricină de batjocură şi de blestem, ca în ziua de azi;
19 lui Faraon, monarhul Egiptului, slujitorilor lui, conducătorilor lui, întregului său popor
20 şi întregului amestec de popoare de acolo, tuturor regilor ţării Uţ, tuturor regilor filistenilor, – cei ai Aşchelonului, ai Gazei, ai Ekronului şi ai rămăşiţei Aşdodului –,
21 Edomului, Moabului şi amoniţilor;
22 tuturor regilor Tirului şi Sidonului, regilor ostroavelor de dincolo de mare;
23 Dedanului, Temei, Buzului şi tuturor celor ce îşi rad colţurile bărbii2;
24 tuturor regilor Arabiei şi tuturor regilor amestecului de popoare care locuiesc în pustie;
25 tuturor regilor Zimrei, tuturor regilor Elamului şi Mediei;
26 tuturor regilor din nord, de aproape şi de departe, şi unora şi altora, tuturor regatelor de pe faţa pământului. După ei va bea şi împăratul Şeşakului3.
27 Să le spui că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi, îmbătaţi-vă, vomaţi şi cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»
28 Dacă vor refuza să ia cupa din mâna ta şi s-o bea, să le spui că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «O veţi bea cu siguranţă!
29 Căci iată, încep să aduc nenorocirea în cetatea peste care este chemat Numele Meu! Şi voi să rămâneţi nepedepsiţi?! Nu veţi rămâne nepedepsiţi, căci voi chema sabia împotriva tuturor locuitorilor pământului, zice Domnul Oştirilor.»
30 Iar tu, să profeţeşti împotriva lor toate aceste cuvinte şi să le spui: «Domnul va răcni de pe înălţimi, va face să-i răsune glasul din Locuinţa Sa cea sfântă şi va răcni puternic împotriva ţarcului Său. Va striga împotriva tuturor locuitorilor pământului asemenea celor ce calcă în picioare strugurii.
31 Vuietul va ajunge până la capătul pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile; El intră la judecată cu orice om şi-i dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul.»“
32 „Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Iată, nenorocirea se răspândeşte de la un neam la altul, şi de la capătul pământului se ridică o mare furtună.»
33 În ziua aceea, cei pe care-i va ucide Domnul vor fi peste tot – de la un capăt al pământului la celălalt. Nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici înmormântaţi, ci vor fi un gunoi pe faţa pământului.
34 «Bociţi şi strigaţi, voi, păstori! Tăvăliţi-vă în cenuşă, voi, conducători ai turmei, căci a venit ziua să fiţi înjunghiaţi; veţi cădea şi veţi fi zdrobiţi ca un vas de valoare.»
35 Nu mai este nici o scăpare pentru păstori, nici un loc de refugiu pentru conducătorii turmei!
36 Se aud strigătele păstorilor şi bocetele conducătorilor turmei, căci Domnul le distruge păşunea.
37 Ţarcurile4 lor liniştite sunt devastate de mânia aprigă a Domnului.
38 Ca un pui de leu, El Şi-a părăsit vizuina, aşa că ţara a devenit o pustie din cauza sabiei5 nimicitorului şi a mâniei aprinse a Domnului.“
1 <footnote>25:9 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă</footnote>
2 <footnote>25:23 Sau: celor de departe</footnote>
3 <footnote>25:26Şeşak este o criptogramă pentru Babilon. Genul acesta de criptogramă, numit atbaş, este format prin substituirea primei consoane a alfabetului ebraic cu ultima, a celei de-a doua cu penultima ş.a.m.d.</footnote>
4 <footnote>25:35 Sau: păşunile</footnote>
5 <footnote>25:38 Câteva mss TM, LXX (vezi şi Ier. 46:16; 50:16); cele mai multe mss TM: mâniei</footnote>
© 2018 ERF Medien