Ajutor

Noua traducere în limba românã

În casa olarului

1 Acesta este Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului:
2 „Scoală-te şi du-te în casa olarului! Acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!“
3 M-am dus în casa olarului şi iată că el făcea o lucrare pe roată.
4 Însă vasul de lut pe care îl făcea olarul s-a stricat în mâna lui. Atunci el a făcut un alt vas, aşa cum i-a plăcut lui să-l facă.
5 Cuvântul Domnului a venit din nou la mine şi mi-a zis:
6 „Oare Eu nu pot face cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel, zice Domnul? Iată, ca lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel.
7 Dacă la un moment dat zic despre un neam sau despre un regat că-l voi smulge, că-l voi dărâma şi că-l voi distruge,
8 însă neamul acela, despre care am vorbit, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi va părea rău de răul pe care plănuisem să i-l fac.
9 Tot aşa, dacă la un moment dat zic despre un neam sau despre un regat că-l voi zidi şi că-l voi planta,
10 însă poporul acela face ce este rău înaintea ochilor Mei şi nu ascultă de glasul Meu, atunci şi Mie Îmi va părea rău de binele pe care plănuisem să i-l fac.“
11 „Prin urmare, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi zi-le că aşa vorbeşte Domnul: «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi îndreptaţi-vă căile şi faptele!»
12 Ei însă zic: «E zadarnic! Noi ne vom urma încontinuare gândurile şi fiecare va lucra după încăpăţânarea inimii lui rele.»
13 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Întrebaţi printre neamuri: ‘Cine a mai auzit asemenea lucruri? Fecioara Israel a făcut cel mai îngrozitor lucru.
14 Oare zăpada Libanului părăseşte vreodată stâncile versanţilor lui1? Oare seacă vreodată apele reci care vin de departe?’
15 Cei din poporul Meu însă M-au uitat şi aduc tămâie idolilor. Aceştia i-au făcut să se împiedice pe căile lor, pe vechile cărări, pentru a umbla pe poteci şi pe drumuri nebătătorite,
16 făcând astfel din ţara lor o pustietate şi o veşnică batjocură. Toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi şi dau din cap.
17 Ca vântul din răsărit, aşa îi voi împrăştia înaintea duşmanului. În ziua necazului lor le voi arăta spatele şi nu faţa.»“
18 Ei zic: „Veniţi! Să urzim planuri împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul – din lipsă de înţelepţi şi nici Cuvântul – din lipsă de profeţi. Haideţi să-l lovim cu vorba şi să nu luăm seama la toate cuvintele lui!“
19 „Ascultă-mă, Doamne! Ascultă glasul adversarilor mei.
20 Se răsplăteşte oare binele cu rău? Şi totuşi ei au săpat o groapă sufletului meu. Adu-Ţi aminte că eu am stat în faţa Ta ca să vorbesc în favoarea lor şi să abat mânia Ta de la ei.
21 De aceea, dă-le copiii pradă foametei şi lasă-i pe mâna sabiei! Soţiile să le fie lipsite de copii şi să rămână văduve, oamenii lor să fie daţi la moarte, iar tinerii lor să fie ucişi cu sabia în luptă!
22 Un strigăt să fie auzit din casele lor, atunci când vei aduce deodată cete peste ei, căci au săpat o groapă să mă prindă şi au ascuns laţuri pentru picioarele mele.
23 Dar Tu, Doamne, cunoşti toate planurile lor de a mă ucide. Nu le ierta nelegiuirea şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta. Să fie doborâţi înaintea Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!“
1 <footnote>18:14 Sensul în ebraică al ultimelor două versuri este nesigur</footnote>
© 2018 ERF Medien