Ajutor

Noua traducere în limba românã

Urmaşii lui Adam până la Noe

1 Aceasta este cartea genealogiei1 lui Adam. În ziua în care l-a creat pe om, Dumnezeu l-a făcut după asemănarea Sa.
2 I-a creat bărbat şi femeie; în ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om2“.
3 La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set.
4 După naşterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
5 Astfel, Adam a trăit în total nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6 La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s-a născut Enoş.
7 După naşterea lui Enoş, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
8 Astfel, Set a trăit în total nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9 La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoş i s-a născut Chenan.
10 După naşterea lui Chenan, Enoş a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
11 Astfel, Enoş a trăit în total nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Chenan i s-a născut Mahalalel.
13 După naşterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
14 Astfel, Chenan a trăit în total nouă sute zece ani; apoi a murit.
15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Mahalalel i s-a născut Iared.
16 După naşterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
17 Astfel, Mahalalel a trăit în total opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, lui Iared i s-a născut Enoh.
19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
20 Astfel, Iared a trăit în total nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Enoh i s-a născut Metuşelah.
22 După naşterea lui Metuşelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
23 Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat.
25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, lui Metuşelah i s-a născut Lameh.
26 După naşterea lui Lameh, Metuşelah a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
27 Astfel, Metuşelah a trăit în total nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, lui Lameh i s-a născut un fiu
29 căruia i-a pus numele Noe3, zicând: „El ne va mângâia în munca şi truda mâinilor noastre care vin din pământul pe care Domnul l-a blestemat.
30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.
31 Astfel, Lameh a trăit în total şapte sute şapte zeci şi şapte de ani; apoi a murit.
32 La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s-au născut Sem, Ham şi Iafet.
1 <footnote>5:1 Sau: pe Adam</footnote>
2 <footnote>5:2 Ebr.: Adam</footnote>
3 <footnote>5:29Noe sună asemănător cu termenul ebraic pentru alinare, tihnă</footnote>
© 2018 ERF Medien