Ajutor

Noua traducere în limba românã

Iacov îi binecuvântează pe fiii lui Iosif

1 După toate acestea, într-o zi, Iosif a fost anunţat: „Tatăl tău este bolnav.“ Atunci acesta i-a luat cu el pe cei doi fii ai săi - pe Manase şi pe Efraim.
2 Când lui Iacov i s-a spus: „Fiul tău Iosif a venit la tine“, el şi-a adunat puterile şi a şezut pe pat.
3 Iacov i-a zis lui Iosif: - Dumnezeul cel Atotputernic1 mi S-a arătat la Luz, în Canaan, m-a binecuvântat
4 şi mi-a zis: „Te voi face roditor şi te voi înmulţi; te voi face o adunare de popoare şi voi da această ţară urmaşilor tăi după tine ca pe o proprietate veşnică.“
5 De aceea cei doi fii ai tăi, care ţi s-au născut în ţara Egiptului, vor fi ai mei; Efraim şi Manase vor fi ai mei aşa cum sunt Ruben şi Simeon.
6 Urmaşii care ţi s-au născut după ei vor fi ai tăi. În teritoriul pe care îl vor moşteni, ei vor fi numiţi după numele fraţilor lor.
7 După ce m-am întors din Padan2, Rahela a murit pe drum, în Canaan, înainte de a ajunge la Efrata; am îngropat-o acolo, pe drumul spre Efrata, adică Betleem.
8 Când Israel i-a văzut pe fiii lui Iosif, a întrebat: - Cine sunt aceştia?
9 - Sunt fiii pe care Dumnezeu mi i-a dat aici, a răspuns Iosif. - Adu-i la mine să-i binecuvântez, a zis el.
10 Vederea lui Israel slăbise din cauza bătrâneţii, astfel că nu mai vedea bine. Iosif i-a apropiat pe cei doi fii ai săi de el, iar Israel i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat.
11 Apoi i-a zis lui Iosif: - Nu mi-am închipuit c-o să te mai văd, dar Dumnezeu m-a ajutat să-ţi văd şi copiii.
12 Iosif i-a îndepărtat de lângă genunchii tatălui său3 şi s-a plecat cu faţa până la pământ.
13 Apoi i-a luat pe amândoi, pe Efraim la dreapta sa şi la stânga lui Israel, iar pe Manase la stânga sa şi la dreapta lui Israel şi i-a apropiat de el.
14 Dar Israel, încrucişându-şi mâinile, şi-a întins mâna dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim, care era mai mic, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase, deşi el era întâiul născut.
15 El l-a binecuvântat pe Iosif şi a zis: „Dumnezeul înaintea Căruia au umblat strămoşii mei, Avraam şi Isaac, Dumnezeul Care a fost păstorul vieţii mele până astăzi,
16 Îngerul Care m-a scăpat din fiecare necaz, să-i binecuvânteze pe aceştibăieţi. Ei să fie numiţi după numele meu şi după numele strămoşilor mei, Avraam şi Isaac, şi să se înmulţească foarte mult pe pământ.“
17 Când Iosif a văzut că tatăl său şi-a pus mâna dreaptă pe capul lui Efraim, nu i-a plăcut şi a luat mâna tatălui său ca să o mute de pe capul lui Efraim pe capul lui Manase.
18 El i-a zis tatălui său: - Nu aşa, tată! Acesta este întâiul născut; pe capul lui pune-ţi mâna dreaptă.
19 Dar tatăl său a refuzat şi a răspuns: - Ştiu, fiule, ştiu; şi el va ajunge un popor, şi el va fi mare. Totuşi fratele său mai mic va fi mai mare decât el, iar urmaşii lui vor ajunge o mulţime de neamuri.
20 Israel i-a binecuvântat în ziua aceea, zicând: „În numeletău va binecuvânta Israel şi va zice: «Dumnezeu să te facă precum Efraim şi Manase.»“ Astfel, el l-a pus pe Efraim înaintea lui Manase.
21 Apoi Israel i-a zis lui Iosif: - Eu voi muri, dar Dumnezeu va fi cu voi şi vă va întoarce în ţara strămoşilor voştri.
22 Ţie, care eşti deasupra fraţilor tăi, îţi dau Şehemul4 pe care l-am luat cu sabia şi cu arcul meu din mâna amoriţilor.
1 <footnote>48:3 Ebr.: El-Şadai </footnote>
2 <footnote>48:7 Un alt nume pentru Aram Naharayim; în NV Mesopotamiei</footnote>
3 <footnote>48:12 Vezi 30:3; a ţine un copil pe genunchi făcea parte din ritualul adopţiei</footnote>
4 <footnote>48:22 Sau: Ţie îţi dau o parte (şehem) mai bună decât a fraţilor tăi (sau: în plus faţă de fraţii tăi), partea; sau: depresiunea (şehem)</footnote>
© 2018 ERF Medien