Ajutor

Noua traducere în limba românã

Agar şi Ismael

1 Sarai, soţia lui Avram, nu-i născuse acestuia copii. Dar ea avea o sclavă egipteancă, pe care o chema Agar,
2 aşa că i-a spus lui Avram: „Domnul m-a oprit să am copii. Intră1, te rog, la sclava mea; poate voi primi copii prin ea.“ Avram a ascultat-o pe Sarai.
3 Astfel, după ce Avram a locuit zece ani în Canaan, soţia sa, Sarai, a luat-o pe egipteanca Agar, sclava sa, şi i-a dat-o soţului ei, Avram, ca să-i fie soţie.
4 El a intrat la Agar, iar aceasta a rămas însărcinată; când a văzut că a rămas însărcinată, Agar a privit-o cu dispreţ pe stăpâna sa.
5 Atunci Sarai i-a spus lui Avram: - Fie ca răul care mi se face să cadă peste tine! Ţi-am dat-o în braţe pe sclava mea, iar când a descoperit că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Domnul să judece între mine şi tine!
6 Avram i-a răspuns lui Sarai: - Sclava ta este sub autoritatea ta; trateaz-o aşa cum crezi că este bine! Sarai a asuprit-o pe Agar, iar aceasta a fugit de la ea.
7 Îngerul Domnului a găsit-o în pustie, lângă un izvor de apă - izvorul de lângă drumul care duce la Şur -
8 şi a întrebat-o: - Agar, sclava lui Sarai, de unde vii şi unde mergi? - Fug de stăpâna mea, Sarai, a răspuns ea.
9 Îngerul Domnului i-a zis: - Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-i-te.
10 Îi voi înmulţi atât de mult pe urmaşii tăi, încât acea mulţime nu va putea fi numărată, a adăugat Îngerul Domnului.
11 Îngerul Domnului i-a mai spus: - Iată că eşti însărcinată şi vei naşte un fiu. Îi vei pune numele Ismael2, pentru că Domnul a auzit despre asuprirea ta.
12 El va fi ca un măgar sălbatic; va fi împotriva tuturor oamenilor, şi toţi oamenii vor fi împotriva lui; va locui separat3 de toţi fraţii săi.
13 Agar L-a numit pe Domnul Care i-a vorbit: „Dumnezeul Care mă vede“4, zicându-şi: „L-am văzut într-adevăr aici pe Cel Care mă vede.“
14 De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai-Roi5; ea se află între Kadeş şi Bered.
15 Agar i-a născut lui Avram un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael.
16 Avram avea optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.
1 <footnote>16:2 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe locuri din carte</footnote>
2 <footnote>16:11Ismael înseamnă Dumnezeuaude</footnote>
3 <footnote>16:12 Sau: la răsărit de; sau: în ostilitate cu (vezi 25:18)</footnote>
4 <footnote>16:13 Sensul textului ebraic este nesigur; posibil şi: am văzut spatele Celui Care mă vede. Atitudinea Agarei poate fi şi una de uimire, în ideea că L-a văzut pe Dumnezeu şi încă este în viaţă. Unele traduceri redau acest sens</footnote>
5 <footnote>16:14Beer Lahai-Roi înseamnă Fântâna Celui Viu Care mă vede</footnote>
© 2018 ERF Medien