Ajutor

Noua traducere în limba românã

Ajutaţi-vă unii pe alţii!

1 Fraţilor, dacă cineva este prins în vreun păcat, voi, care sunteţi duhovniceşti, ar trebui să-l îndreptaţi cu blândeţe. Păziţi-vă, ca să nu fiţi şi voi ispitiţi!
2 Purtaţi-vă poverile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Cristos!
3 Dacă cineva crede că este ceva, când el nu este nimic, se înşală singur.
4 Fiecare trebuie să-şi cerceteze propria lucrare şi atunci va avea pricină de laudă numai cu privire la el însuşi, iar nu cu privire la alţii.
5 Căci fiecare îşi va purta propria povară.
6 Cel ce a fost învăţat Cuvântul, să-i facă parte din toate lucrurile lui bune şi celui ce l-a învăţat.
7 Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera.
8 Cel care seamănă în firea lui va secera din firea1 lui putrezirea, dar cel care seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţă veşnică.
9 Să nu obosim făcând binele, pentru că, dacă nu vom cădea de oboseală, va veni şi timpul când vom secera.
10 Aşadar, cât avem ocazia, trebuie să facem bine tuturor, în special celor din familia credinţei.

Încheiere

11 Vedeţi cu ce litere mari v-am scris chiar cu mâna mea!
12 Toţi cei ce doresc să dea o impresie bună în ce priveşte trupul lor, vă obligă să fiţi circumcişi, numai ca să nu fie ei persecutaţi pentru crucea lui Cristos.
13 Căci nici chiar ei, cei circumcişi, nu păzesc Legea, ci ei vor să fiţi circumcişi ca să se laude cu trupul vostru.
14 Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume.
15 Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci ceea ce contează este a fi o făptură nouă.
16 Pace şi îndurare peste cei ce trăiesc după această poruncă şi peste Israelul lui Dumnezeu!
17 În rest, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Isus!
18 Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.
1 <footnote>6:8 Lit.: în carnea lui va secera din carnea lui</footnote>
© 2017 ERF Medien