Ajutor

Noua traducere în limba românã

Uciderea lui Iacov şi întemniţarea lui Petru

1 Cam în aceeaşi vreme, regele Irod1 a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască.
2 El l-a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a mai arestat şi pe Petru. Era în timpul Sărbătorii Azimelor.
4 După ce l-a arestat, l-a aruncat în închisoare, lăsându-l pe mâna a patru grupe2 de câte patru soldaţi, ca să-l păzească. El intenţiona ca, după Paşte, să-l scoată afară, înaintea poporului.
5 În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el.

Eliberarea miraculoasă a lui Petru

6 În noaptea de dinaintea zilei când Irod urma să-l scoată afară, înaintea poporului, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar nişte gărzi păzeau închisoarea, stând în faţa porţii.
7 Şi iată că un înger al Domnului a apărut deodată şi o lumină a strălucit în celula închisorii. El l-a trezit pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Ridică-te repede!“ Lanţurile i-au căzut de la mâini.
8 Apoi îngerul i-a zis: „Încinge-ţi mijlocul şi leagă-ţi sandalele!“ El a făcut întocmai. Îngerul i-a mai zis: „Înfăşoară-te în manta şi urmează-mă!“
9 Petru l-a urmat şi a ieşit afară, dar nu ştia dacă este adevărat ceea ce făcea îngerul: i se părea că vede o viziune.
10 După ce au trecut de prima şi de a doua gardă, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, iar ea li s-a deschis de la sine. Au ieşit şi au luat-o pe o stradă; şi, deodată, îngerul a plecat de la el.
11 Când s-a dezmeticit, Petru şi-a zis: „Acum ştiu într-adevăr că Domnul Şi-a trimis îngerul şi m-a salvat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu să seîntâmple!“
12 Dându-şi bine seama de aceasta, s-a dus acasă la Maria, mama lui Ioan, numit şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi oameni şi se rugau.
13 A bătut la uşa pridvorului şi o slujnică, pe nume Roda, a venit să deschidă.
14 Ea a recunoscut glasul lui Petru şi, de bucurie, în loc să deschidă uşa a alergat înăuntru şi a dat de ştire că Petru se află înaintea uşii.
15 Ei i-au zis: „Ţi-ai ieşit din minţi!“ Dar ea insista şi susţinea că este aşa cum spune ea. Ei însă ziceau: „Este îngerul lui!“3
16 Petru însă continua să bată, aşa că au deschis şi au rămas uluiţi când l-au văzut.
17 El le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum l-a scos Domnul din închisoare şi apoi a zis: „Spuneţi-le aceste lucruri lui Iacov4 şi celorlalţi fraţi!“ După aceea a ieşit şi a plecat în alt loc.
18 Când s-a făcut ziuă, s-a stârnit o mare tulburare între gardieni cu privire la ceea ce se întâmplase cu Petru.
19 Irod l-a căutat şi, pentru că nu l-a găsit, a interogat gărzile şi a poruncit să fie executate. Apoi a plecat din Iudeea în Cezareea şi a rămas o vreme acolo.

Moartea lui Irod

20 Irod era foarte supărat pe cei din Tir şi Sidon. Dar aceştia au venit într-un singur gând la el şi, câştigându-l de partea lor pe Blastus, care era şambelanul5 regelui, au cerut pace, pentru că ţara lor primea hrană din ţara regelui.
21 Într-o zi hotărâtă6, Irod s-a îmbrăcat în mantia regală, s-a aşezat pe scaunul de judecată şi a ţinut un discurs poporului.
22 Adunarea a strigat: „Acesta este glasul unui zeu, nu al unui om!“
23 Imediat l-a lovit un înger al Domnului7, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, şi şi-a dat suflarea, fiind mâncat de viermi.
24 Însă Cuvântul lui Dumnezeu continua să înainteze şi să fie răspândit.
25 Barnaba şi Saul, după ce şi-au împlinit însărcinarea, s-au întors la8 Ierusalim, luându-l cu ei pe Ioan, numit şi Marcu.
1 <footnote>12:1 Irod Agrippa I (41-44 d.Cr.), nepotul lui Irod cel Mare (37-4 î.Cr.) şi fiul lui Irod Antipa (4 î.Cr.-39 d.Cr.); Agrippa a domnit atât peste tetrarhiile (pentru tetrarh vezi nota de la 4:27) care aparţinuseră tatălui său, cât şi peste cele ale lui Filip şi Lisinias, precum şi peste Iudeea şi Samaria (vezi Lc. 3:1 şi Josefus, Antich. 19.18.2)</footnote>
2 <footnote>12:4 Câte o grupă pentru fiecare strajă a nopţii</footnote>
3 <footnote>12:15 Aluzie la conceptul de înger însoţitor (vezi Mt. 18:10; Evr. 1:14)</footnote>
4 <footnote>12:17 Fratele Domnului, conducător al bisericii din Ierusalim</footnote>
5 <footnote>12:20 Un funcţionar de rang superior care supraveghea locuinţa regelui, precum şi afacerile lui personale</footnote>
6 <footnote>12:23 Istoricul contemporan Flavius Josefus ne spune ca Irod s-a dus la Cezareea pentru a da spectacole în cinstea împăratului Claudius. Fiind îmbrăcat într-o mantie foarte strălucitoare, linguşitorii săi l-au aclamat ca pe un zeu, iar Irod nu i-a mustrat. În acele clipe l-au apucat nişte dureri îngrozitoare, murind după 5 zile (vezi Josefus, Antich., 19.8.2)</footnote>
7 <footnote>12:23 Sau: îngerul / ÎngerulDomnului</footnote>
8 <footnote>12:25 Unele mss conţin: de la</footnote>
© 2018 ERF Medien