Ajutor

Noua traducere în limba românã

Decretul lui Cirus

1 În primul an al domniei lui Cirus1, împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, şi acesta a pus să se vestească prin viu grai şi prin scrisori în toată împărăţia sa următoarele:
2 Aşa vorbeşte Cirus, împăratul Persiei: „Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi-a dat toate regatele pământului, m-a numit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda.
3 Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsaţi-l să plece la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuieşte la Ierusalim.
4 Fiecare supravieţuitor, în orice loc s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri şi cu vite, precum şi cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“
5 Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda şi ale lui Beniamin, preoţii, leviţii şi toţi aceia al căror duh a fost trezit de Dumnezeu s-au pregătit şi s-au dus să rezidească Casa Domnului din Ierusalim.
6 Toţi vecinii lor i-au sprijinit cu argint, cu aur, cu diferite bunuri, cu vite şi cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie.
7 Împăratul Cirus a adus vasele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadneţar2 de la Ierusalim şi puse în templul zeului său.
8 Cirus, împăratul Persiei, le-a adus prin vistiernicul Mitredat şi le-a dat lui Şeşbaţar, prinţul iudeilor.
9 Iată care este numărul lor: treizeci de vase de aur, o mie de vase de argint, douăzeci şi nouă de cuţite3,
10 treizeci de cupe de aur, patru sute zece cupe de argint şlefuit, o mie de alte vase.
11 Toate vasele de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar le-a adus pe toate acestea atunci când exilaţii au venit din Babilon la Ierusalim.
1 <footnote>1:1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14</footnote>
2 <footnote>1:7 Sau: zeilor</footnote>
3 <footnote>1:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur</footnote>
© 2018 ERF Medien