Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 După aceea m-a adus în Locul Sfânt şi a măsurat uşorii. Fiecare avea lăţimea de şase coţi1, atât cel de pe-o parte, cât şi cel de pe cealaltă parte.
2 Poarta avea o deschizătură largă de zece coţi, iar zidurile laterale aveau o grosime de cinci coţi. A măsurat lungimea Locului Sfânt şi era de patruzeci de coţi, iar lăţimea de douăzeci de coţi.
3 Apoi a intrat înăuntru şi a măsurat uşorii porţii; fiecare avea doi coţi lăţime. Deschizătura porţii era de şase coţi, iar grosimea zidurilor laterale era de şapte coţi.
4 A măsurat dincolo de Locul Sfânt şi a găsit o lungime de douăzeci de coţi şi o lăţime de douăzeci de coţi. El mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt.“
5 Apoi a măsurat zidul Casei. Acesta avea o grosime de şase coţi, iar lăţimea fiecăreia dintre odăile aşezate pe margini, de jur împrejurul Casei, era de patru coţi.
6 Odăile de pe margini erau aşezate una deasupra celeilalte, pe trei niveluri, câte treizeci pe fiecare nivel. Existau nişte borduri care ieşeau în afara zidului Casei, de jur împrejur, pe care se sprijineau aceste odăi, astfel că ele nu se sprijineau direct pe zidul Casei.2
7 Odăile de pe margini deveneau mai încăpătoare de la un nivel la altul, pentru că distanţa dintre zidul odăilor şi zidul Casei creştea cu fiecare nivel.3 O scară ducea de la primul nivel la ultimul, prin cel de-al doilea nivel.
8 Am văzut apoi de jur împrejurul Casei un platformă înaltă, care forma temeliile odăilor de pe margini. Avea o înălţime de o trestie întreagă, adică de şase coţi.
9 Grosimea zidului exterior al odăilor de pe margini era de cinci coţi. Locul4 dintre odăile de pe margini ale Casei
10 şi odăile preoţilor avea o lăţime de douăzeci de coţi, de jur împrejurul Casei.
11 Odăile de pe margini aveau două ieşiri înspre acest loc, o ieşire înspre nord şi o ieşire înspre sud. Locul rămas gol era de cinci coţi de jur împrejur.5
12 Clădirea situată în partea de apus, în faţa locului gol avea o lăţime de şaptezeci de coţi. Zidul clădirii avea o grosime de cinci coţi, de jur împrejur, şi o lungime de nouăzeci de coţi.
13 A măsurat apoi şi lungimea Casei şi a găsit-o de o sută de coţi. Locul gol, clădirea şi zidurile ei, aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi.
14 Lăţimea părţii din faţă a Casei şi a locului gol din partea de răsărit era de o sută de coţi.
15 A măsurat lungimea clădirii din faţa locului gol, cea situată în spatele6 Casei, precum şi galeriile ei, de o parte şi de alta, şi le-a găsit de o sută de coţi. Locul Sfânt, Locul Preasfânt, porticul ce dădea înspre curte,
16 pragurile, ferestrele înguste şi galeriile din jurul celor trei – tot ce era dincolo de prag, împreună cu pragul – erau acoperite cu lemn de jur împrejur. Pardoseala, zidul până la ferestre şi ferestrele însele erau acoperite şi ele.
17 Pe locul de deasupra intrării, până în Locul Sfânt şi în Locul Preasfânt, pe toate zidurile Locului Sfânt şi ale Locului Preasfânt era acelaşi model:7
18 erau gravaţi heruvimi şi palmieri, câte un palmier între doi heruvimi. Fiecare heruvim avea două feţe:
19 o faţă de om îndreptată spre unul dintre palmieri şi o faţă de leu îndreptată spre celălalt palmier. Erau gravaţi de jur împrejurul întregii Case.
20 Heruvimii şi palmierii erau gravaţi pe zidul Locului Sfânt, de la pardoseală până deasupra porţii.
21 Uşorii Locului Sfânt formau un pătrat. În faţa Locului Preasfânt am văzut ceva ce semăna cu
22 un8 altar de lemn de trei coţi înălţime, doi coţi lungime şi doi coţi lăţime: colţurile sale, temelia sa şi pereţii săi erau din lemn. Bărbatul acela mi-a zis: „Aceasta este masa care stă înaintea Domnului!“
23 Atât Locul Sfânt, cât şi Locul Preasfânt aveau uşi duble.
24 Fiecare uşă avea câte două canaturi, două pentru o uşă şi două pentru cealaltă.9
25 Pe uşile Locului Sfânt erau gravaţi heruvimi şi palmieri asemenea celor gravaţi pe ziduri, iar în faţa porticului de afară era o cornişă10 de lemn.
26 Pe zidurile laterale ale porticului erau ferestre înguste şi palmieri gravaţi, atât pe o parte, cât şi pe cealaltă parte. Şi odăile de pe margini ale Casei aveau cornişe.11
1 <footnote>41:1 Un mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: parte, lăţimea cortului</footnote>
2 <footnote>41:6 Vezi 1 Regi 6:6</footnote>
3 <footnote>41:7 Sensul versetului în ebraică este nesigur; vezi 1 Regi 6:6</footnote>
4 <footnote>41:9Curtea interioară; peste tot în capitol</footnote>
5 <footnote>41:11 Sensul în ebraică al propoziţiei este nesigur; probabil este vorba despre o prelungire a pavimentului (vezi v. 8)</footnote>
6 <footnote>41:15 Sau: în partea de apus a (vezi v. 12)</footnote>
7 <footnote>41:17 Sau: Locului Preasfânt, la intervale regulate; sensul în ebraică al vs. 15-17 este nesigur</footnote>
8 <footnote>41:22 LXX; TM: lungimea</footnote>
9 <footnote>41:24 Pentru a permite şi o deschidere mai largă a uşii, prin pliere</footnote>
10 <footnote>41:25 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; sau: acoperiş; sau: parapet; şi în v. 26</footnote>
11 <footnote>41:26 Sensul în ebraică al ultimei propoziţii este nesigur; sau: părţi. Tot aşa era şi pe odăile de pe margini ale Templului şi pe cornişă.</footnote>
© 2018 ERF Medien