Ajutor

Noua traducere în limba românã

Căderea Ierusalimului este profeţită

1 – Iar tu, fiul omului, ia o tablă de lut, pune-o înaintea ta şi sapă pe ea o cetate înfăţişând Ierusalimul.
2 Înfăţişeaz-o sub asediu: zideşte împotriva ei întărituri, înalţă împotriva ei o rampă de asalt, pune împotriva ei tabere cu ostaşi şi ridică împotriva ei berbeci de fier.
3 Apoi ia o tigaie de fier, pune-o ca pe un zid de fier între tine şi cetate şi îndreaptă-ţi privirea împotriva acesteia, ca ea să fie sub asediu şi tu să o împresori. Acesta va fi un semn pentru casa lui Israel.
4 După aceea culcă-te pe partea ta stângă şi pune pe ea nelegiuirea celor din casa lui Israel! Câte zile vei sta culcat pe această parte, vei purta nelegiuirea lor.
5 Ţi-am hotărât un număr de zile potrivit cu anii nelegiuirilor lor: trei sute nouăzeci de zile vei purta nelegiuirea celor din casa lui Israel.
6 După ce vei termina cu acestea, să te culci a doua oară, pe partea ta dreaptă, şi să porţi nelegiuirea celor din casa lui Iuda timp de patruzeci de zile. Ţi-am hotărât, aşadar, câte o zi pentru fiecare an.
7 Apoi îndreaptă-ţi privirea spre Ierusalimul asediat şi profeţeşte împotriva cetăţii cu braţul descoperit.
8 Să ştii că voi pune peste tine funii, ca să nu te poţi întoarce de pe o parte pe alta, până ţi se vor împlini zilele asediului tău.
9 Ia-ţi acum nişte grâu, orz, fasole, linte, mei şi secară şi pune-ţi-le într-un vas, ca să-ţi poţi face mâncare din ele pe tot parcursul zilelor cât vei sta culcat pe o parte. Timp de trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele.
10 Hrana pe care o vei mânca zilnic să fie în greutate de douăzeci de şecheli1; pe parcursul zilei să mănânci din ea din când în când.
11 Apa pe care o vei bea să o bei cu măsură, şi anume a şasea parte dintr-un hin2; să bei din ea din când în când.
12 Să mănânci pâine de orz şi să o coci înaintea lor, folosind murdărie umană uscate.
13 Tot la fel de necurată va fi şi pâinea pe care o vor mânca israeliţii, acolo unde îi voi izgoni, printre neamuri, a mai zis Domnul.
14 Atunci eu am zis: – Ah, Stăpâne Doamne, sufletul meu nu a fost întinat niciodată, căci, din tinereţea mea şi până acum, nu am mâncat din mortăciuni sau din animale sfâşiate şi nu mi-a intrat în gură carne necurată.
15 El mi-a răspuns: – Ei bine, iată, îţi dau balegă de bou în loc de fecale de om şi-ţi vei coace pâinea pe ea.
16 Fiul omului, mi-a mai zis El, voi zdrobi toiagul pâinii în Ierusalim, aşa încât cu frică îşi vor mânca raţia de pâine şi cu groază îşi vor bea porţia de apă.
17 Vor duce lipsă de pâine şi de apă, se vor îngrozi unii de ceilalţi şi se vor chinui din cauza nelegiuirii lor.
1 <footnote>4:10 Sau: siclii, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (Ex. 30:13; aproximativ 10gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone; aproximativ 0,24 kg</footnote>
2 <footnote>4:11 Aproximativ 0,6 l</footnote>
© 2018 ERF Medien