Ajutor

Noua traducere în limba românã

Bocet pentru Egipt

1 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:
2 „Fiul omului, profeţeşte şi spune că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Bociţi şi ziceţi: ‘Vai ce zi va fi!’
3 Căci ziua este aproape, ziua Domnului este aproape! Va fi o zi plină de nori, o vreme deosândă pentru neamuri!
4 O sabie va intra în Egipt şi va fi teroare în Cuş1. Când cei înjunghiaţi vor cădea în Egipt, i se vor lua bogăţiile şi i se vor dărâma temeliile.
5 Cuş, Put2, Lud, toată Arabia, Libia şi locuitorii ţării aliate vor cădea răpuşi de sabie!»
6 Aşa vorbeşte Domnul: «Sprijinitorii Egiptului vor cădea, şi mândria puterii lui se va prăbuşi. Din Migdol până la Syene3 vor cădea răpuşi de sabie, zice Stăpânul Domn.»
7 «Ţara va deveni una pustiită printre alte ţări pustiite, iar cetăţile ei se vor afla printre celelalte cetăţi pustiite.
8 Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi da foc Egiptului şi când toţi cei ce-l ajută vor fi zdrobiţi.
9 În ziua aceea nişte soli vor pleca dinaintea Mea pe corăbii ca să-l îngrozească pe Cuş, cel care se credea în siguranţă. Îl va cuprinde spaima în ziua căderii Egiptului, căci iată că ziua aceea vine!»
10 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Voi nimici mulţimea egiptenilor prin mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
11 El şi armata lui, cei mai înspăimântători dintre neamuri, vor fi aduşi să distrugă ţara. Îşi vor scoate săbiile împotriva Egiptului şi vor umple ţara de morţi.
12 Voi preface râurile Nilului în pământ uscat şi voi vinde ţara în mâinile celor răi. Voi pustii ţara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinului. Eu, Domnul, am vorbit!»
13 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Voi distruge idolii şi voi stârpi chipurile din Nof4. Nu va mai rămâne nici un prinţ în ţara Egiptului şi voi răspândi frica în ţara Egiptului.
14 Voi pustii Patrosul5, voi da foc Ţoanului şi voi face judecată în No.
15 Îmi voi revărsa furia peste Sin6, fortăreaţa Egiptului, şi voi nimici mulţimea din No.
16 Voi da foc Egiptului; Sin va tremura de groază, în No se va pătrunde printr-o spărtură, iar Nof va fi cucerit de duşmani ziua în amiaza mare.
17 Tinerii din On7 şi din Pi-Beset vor cădea răpuşi de sabie şi înseşi cetăţile acestea vor merge în captivitate.
18 Întunecată va fi ziua în care, la Tahpanhes8, voi rupe jugurile Egiptului iar mândria puterii lui se va sfârşi. Un nor va acoperi Tahpanhesul, iar fiicele lui vor merge în captivitate.
19 Îmi voi împlini astfel judecăţile împotriva Egiptului şi va şti că Eu sunt Domnul.»“
20 În anul al unsprezecelea, în ziua a şaptea a lunii întâi9, Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:
21 „Fiul omului, am frânt braţul lui Faraon, monarhul Egiptului. Şi iată că nu va fi legat ca să se poată vindeca, nici nu i se va pune o legătură ca să se prindă la loc, să se refacă şi să poată mânui din nou sabia.
22 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, sunt împotriva lui Faraon, monarhul Egiptului; îi voi frânge amândouă braţele, atât pe cel puternic, cât şi pe cel rupt şi voi face să-i cadă sabia din mână.
23 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine.
24 Voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune sabia în mână, dar voi frânge braţele lui Faraon, iar acesta va geme înaintea lui cum gem cei loviţi de moarte.
25 Când voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui Faraon vor cădea, vor şti că Eu sunt Domnul şi că Eu am pus sabia în mâna împăratului Babilonului şi am întins-o împotriva ţării Egiptului.
26 Îi voi risipi pe egipteni printre neamuri şi-i voi împrăştia în ţări străine. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.»“
1 <footnote>30:4 Regiunea Nilului Superior; Etiopia; şi în vs. 5, 9</footnote>
2 <footnote>30:5 Lit.: ţării legământului, cu referire, probabil, la israeliţii care locuiau în Egipt</footnote>
3 <footnote>30:6 Vezi nota de la 29:10</footnote>
4 <footnote>30:31Memfis, important centru al Egiptului de Jos (nordul Egiptului)</footnote>
5 <footnote>30:14Teba, important centru în Egiptul de Sus (sudul Egiptului); şi în vs. 15, 16</footnote>
6 <footnote>30:15Pelusium, fortăreaţă importantă la frontiera de est a Egiptului; şi în v. 16</footnote>
7 <footnote>30:17Bubastis, centru al cultului zeiţei Bubastis</footnote>
8 <footnote>30:18 Cu referire la aşezările din jurul Tahpanhesului</footnote>
9 <footnote>30:2029 aprilie 587 î.Cr.; vezi nota de la 1:1</footnote>
© 2018 ERF Medien