Ajutor

Noua traducere în limba românã

O cântare de jale cu privire la Tir

1 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis:
2 „Fiul omului, rosteşte o cântare de jale despre Tir!
3 Spune-i Tirului, care locuieşte la intrarea mării şi face negoţ cu popoarele din ostroavele cele multe, că aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Tirule, tu ziceai: ‘Sunt de o frumuseţe desăvârşită!’1
4 Hotarele îţi erau în inima mării, iar constructorii tăi te făcuseră desăvârşit de frumos.
5 Îţi căptuşiseră toate laturile corăbiei cu lemn de pin din Senir2, iar din cedrii de Liban îţi făcuseră un catarg.
6 Din stejari de Başan îţi făcuseră vâsle, iar puntea ţi-o făcuseră din chiparos3 de pe ţărmul Chitimului, încrustat cu fildeş.
7 Din in subţire şi brodat, adus din Egipt, îţi era vela, slujindu-ţi şi drept steag. Din pânză albastră şi purpurie, adusă din ostroavele Elişa4, îţi era tenda.
8 Locuitorii din Sidon şi din Arvad5 îţi erau vâslaşi şi cei mai înţelepţi din Tir îţi slujeau ca marinari.
9 Meşterii cu vechime şi iscusiţi6 din Ghebal îţi dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor treceau pe la tine ca să facă schimb de mărfuri.
10 Cei din Persia, din Lud7 şi din Put slujeau ca ostaşi în armata ta; ei îşi atârnau scutul şi coiful pe zidurile tale şi îţi dădeau astfel strălucire.
11 Bărbaţii din Arvad şi Helek8 stăteau de jur împrejur pe zidurile tale, iar cei din Gamad erau aşezaţi în turnurile tale. Ei îşi atârnau scuturile pe zidurile tale, de jur împrejur, şi îţi desăvârşeau astfel frumuseţea.
12 Tarşişul9 făcea negoţ cu tine pentru că aveai din belşug tot felul de mărfuri. El îţi oferea în schimbul produselor tale argint, fier, cositor şi plumb.
13 Iavanul10, Tubalul şi Meşekul făceau negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale sclavi şi vase de bronz.
14 Neamul Togarma11 îţi oferea în schimbul produselor tale cai, armăsari de luptă şi catâri.
15 Rodaniţii12 făceau negoţ cu tine şi multe alte ostroave aveau parte de marfa ta; ei îţi dădeau în schimb ca plată coarne de fildeş şi de abanos.
16 Aramul13 făcea negoţ cu tine pentru că aveai o mulţime de bunuri meşteşugăreşti, oferindu-ţi în schimbul produselor tale smarald, purpură, haine brodate, in subţire, mărgean şi rubin.
17 Iuda şi ţara lui Israel făcea negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale făină de Minit14, panag, miere, ulei şi balsam.
18 Damascul făcea negoţ cu tine pentru că aveai o mulţime de bunuri meşteşugăreşti şi tot felul de mărfuri din belşug. El îţi oferea vin de Helbon15 şi lână de Ţahar.
19 Daniţii şi grecii din Uzal făceau negoţ cu tine16; în schimbul produselor tale îţi dădeau fier prelucrat, casia şi trestie plăcut mirositoare.
20 Dedan făcea negoţ cu tine cu învelitori pentru şei.
21 Arabia şi toţi prinţii Chedarului erau şi ei printre cei cu care făceai negoţ; ei îţi aduceau oi, berbeci şi capre.
22 Negustorii din Şeba şi Rama17 făceau negoţ cu tine, oferindu-ţi în schimbul produselor tale ce era mai bun din tot felul de arome, tot felul de pietre scumpe şi aur.
23 Haran, Cane, Eden şi negustorii din Şeba, Asiria şi Chilmad18 făceau negoţ cu tine.
24 Ei făceau negoţ cu tine, aducând în pieţele tale haine scumpe, materiale de culoare albastră, veşminte brodate, veşminte colorate, legate cu funii împletite şi strâns înnodate.
25 Corăbiile de negoţ călătoreau ducându-ţi marfa. Erai umplut şi încărcat din plin în inima mărilor.
26 Vâslaşii te duseseră la ape adânci, dar vântul de răsărit te va sfărâma în inima mărilor.
27 Bogăţia ta, produsele tale, marfa ta, marinarii tăi, cârmacii tăi, cei ce-ţi dregeau fisurile, cei ce făceau schimb de mărfuri cu tine, toţi ostaşii pe care-i aveai şi toată mulţimea din mijlocul tău se vor prăbuşi în inima mărilor, în ziua scufundării tale.
28 La vuietul ţipetelor cârmacilor tăi ostroavele se vor cutremura.
29 Toţi cei ce trag la rame, marinarii şi toţi cârmacii de pe mare, se vor da jos din corăbiile lor şi vor sta pe ţărm.
30 Vor striga cu glas tare din pricina ta şi se vor tângui cu amărăciune; îşi vor arunca cu ţărână pe cap şi se vor acoperi cu cenuşă.
31 Se vor rade pe cap din pricina ta şi se vor îmbrăca cu saci; te vor plânge cu sufletul amărât, bocind cu amar.
32 În tânguirea lor, vor face o cântare de jale cu privire la tine şi te vor boci astfel: ‘Cine era ca Tir, ca cel ce zace acum în mijlocul mării?’
33 Când ieşeau mărfurile tale din mijlocul mărilor, săturai multe popoare. Prin mulţimea bogăţiilor şi produselor tale îi îmbogăţeai pe regii pământului.
34 Acum însă eşti sfărâmat de mări, în adâncurile apelor. Încărcătura ta şi toată mulţimea din mijlocul tău s-a scufundat odată cu tine.
35 Toţi locuitorii ostroavelor sunt înmărmuriţi din pricina ta; regilor lor li s-a zbârlit părul de groază şi li s-au înspăimântat feţele.
36 Negustorii popoarelor fluieră de uimire din pricina ta. Îngrozitor îţi este sfârşitul şi nu te vei mai ridica niciodată!»“
1 <footnote>27:3 Sau: erai asemănat cu o corabie / de o frumuseţe desăvârşită!</footnote>
2 <footnote>27:5 Muntele Hermon (vezi Deut. 3:9)</footnote>
3 <footnote>27:6Ciprul</footnote>
4 <footnote>27:7 Vezi Gen. 10:4-5; posibil coasta de est a Ciprului; posibil oraşul Elis, pe coasta Peloponesului</footnote>
5 <footnote>27:8 Cetate insulară în apropiere de Sidon</footnote>
6 <footnote>27:9Byblos</footnote>
7 <footnote>27:10 Identificarea exactă a acestui teritoriu este nesigură; probabil în Africa, datorită asocierii lui, în referinţele biblice, cu Egiptşi Cuş (Etiopia); posibil Somalia (Punt în inscripţiile egiptene); vechile inscripţii persane se referă la Libia sub numele de Putaya, iar Put a fost asociat în mod tradiţional cu Libia, asociere care este însă nesigură</footnote>
8 <footnote>27:11 Locaţie necunoscută</footnote>
9 <footnote>27:12 Colonie feniciană în vestul Mediteranei, probabil în Spania sau Sardinia</footnote>
10 <footnote>27:13 Probabil teritoriu în Caucaz</footnote>
11 <footnote>27:14 Armeni sau sciţi</footnote>
12 <footnote>27:15 Cf. LXX; locuitori ai Africii; TM: Dedaniţii, locuitori ai Arabiei, în vecinătatea Edomului</footnote>
13 <footnote>27:16 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă: Edomul</footnote>
14 <footnote>27:17 Sensul în ebraică al acestui termen este nesigur; posibil: smochine timpurii (ebr.: panag)</footnote>
15 <footnote>27:18 Sau: lână albă</footnote>
16 <footnote>27:19 Sau: îţi dădea, subiectul fiind Damascul, din v. 18, după cum indică nota precedentă</footnote>
17 <footnote>27:20-22 Diferite neamuri din Arabia</footnote>
18 <footnote>27:23 Oraşe stat din Mesopotamia</footnote>
© 2017 ERF Medien