Ajutor

Noua traducere în limba românã

Instrucţiuni privind altarul arderii de tot

1 Să faci un altar din lemn de salcâm, lung de cinci coţi şi lat de cinci coţi1; suprafaţa altarului să fie pătrată, iar înălţimea lui să fie de trei coţi.
2 La cele patru colţuri să-i faci nişte coarne care să fie din aceeaşi bucată cu el, după care să-l poleieşti cu bronz.
3 Să-i faci oale pentru scos cenuşa, lopeţi, vase, furculiţe şi făraşe pentru cărbuni; toate uneltele lui să i le faci din bronz.
4 Să-i faci un grătar din bronz, ca o reţea şi pe el să torni patru inele de bronz, la cele patru colţuri ale sale.
5 Să-l pui sub pervazul altarului, astfel încât grătarul să fie la jumătatea înălţimii altarului.
6 Apoi să faci drugi pentru altar, drugi din lemn de salcâm pe care să-i poleieşti cu bronz.
7 Drugii să fie introduşi prin inelele de pe laturile altarului, pentru ca acesta să poată fi dus.
8 Altarul să fie făcut din scânduri, gol pe dinăuntru, aşa cum ţi-a fost arătat pe munte.

Instrucţiuni privind curtea Tabernaculului

9 Curtea Tabernaculului să o faci astfel: în partea de sud, pe o lungime de o sută de coţi2, să pui draperii din fir de in subţire răsucit.
10 Cei douăzeci de stâlpi cu cele douăzeci de piedestale ale lor să fie din bronz, iar cârligele stâlpilor şi legăturile lor să fie din argint.
11 În partea de nord, pe o lungime de o sută de coţi, să pui draperiile cu cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de piedestale din bronz ale acestora; cârligele stâlpilor şi legăturile lor să fie din argint.
12 Pe lăţimea curţii, în partea de apus, să pui draperii pe o lungime de cincizeci de coţi3, cu cei zece stâlpi ai lor şi cele zece piedestale ale acestora.
13 În partea de răsărit, lăţimea curţii să fie de cincizeci de coţi.
14 Draperiile pentru una din părţile intrării să fie pe o lungime de cincisprezece coţi4, cu cei trei stâlpi ai lor şi cele trei piedestale ale acestora.
15 În cealaltă parte să fie puse draperii pe o lungime de cincisprezece coţi, cu cei trei stâlpi ai lor şi cele trei piedestale ale acestora.
16 Pentru intrarea curţii să fie o draperie lungă de douăzeci de coţi5, din fire de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, din fir de in subţire răsucit, lucrată la gherghef, cu cei patru stâlpi ai ei şi cele patru piedestale ale acestora.
17 Toţi stâlpii curţii să aibă legăturile şi cârligele din argint, iar piedestalele din bronz.
18 Curtea să fie lungă de o sută de coţi, lată de cincizeci de coţi şi înaltă de cinci coţi6, având draperii din fir de in subţire răsucit şi piedestale din bronz.
19 Toate uneltele rânduite pentru slujba în Tabernacul, toţi ţăruşii lui şi toţi ţăruşii curţii să fie din bronz.

Instrucţiuni privind untdelemnul pentru sfeşnic

20 Să porunceşti israeliţilor să-ţi aducă pentru luminat untdelemn pur din măsline presate, ca să ardă în candele şi astfel sfeşnicul să lumineze continuu.
21 Aaron şi fiii lui să-l pregătească în Cortul Întâlnirii, dincoace de draperia care este în faţa Mărturiei, ca să ardă de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru toate generaţiile israeliţilor.
1 <footnote>27:1 Aproximativ 1,5 m</footnote>
2 <footnote>27:9 Aproximativ 50 m; şi în v. 11</footnote>
3 <footnote>27:12 Aproximativ 25 m; şi în v. 13</footnote>
4 <footnote>27:14 Aproximativ 7,5 m; şi în v. 15</footnote>
5 <footnote>27:16 Aproximativ 10 m</footnote>
6 <footnote>27:18 Aproximativ 50 m lungime, 25 m lăţime şi 2,5 m înălţime</footnote>
© 2018 ERF Medien