Ajutor

Noua traducere în limba românã

Moartea lui Moise

1 Moise s-a urcat din câmpiile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care este înaintea Ierihonului. Domnul i-a arătat întreaga ţară, de la Ghilad până la Dan,
2 ţara lui Neftali, ţara lui Efraim şi a lui Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea de Apus1,
3 Neghevul2 şi toată regiunea din Valea Ierihonului, Cetatea de Palmieri, până la Ţoar.
4 Atunci Domnul i-a vorbit: „Aceasta este ţara pe care am promis-o lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov când am spus: «Seminţei3 tale i-o voi da!» Te-am lăsat să o vezi, dar nu vei intra în ea.“
5 Moise, robul Domnului, a murit în ţara Moab, după Cuvântul Domnului.
6 El4 l-a înmormântat în ţara Moab, în valea care este faţă în faţă cu Bet-Peor, dar nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.
7 Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit, însă vederea nu-i slăbise şi puterea nu-l părăsise.
8 Israeliţii l-au plâns pe Moise în câmpiile Moabului treizeci de zile, după care zilele de plâns şi de doliu pentru Moise s-au încheiat.
9 Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înţelepciunii, deoarece Moise îşi pusese mâinile peste el. Israeliţii au ascultat de el şi au împlinit ceea ce Domnul i-a poruncit prin Moise.
10 De atunci nu s-a mai ridicat în Israel nici un alt profet asemenea lui Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.
11 Căci doar pe el Domnul l-a trimis în ţara Egiptului ca să facă toate acele semne şi minuni împotriva lui Faraon, a slujitorilor lui şi împotriva întregii ţări
12 şi doar Moise a înfăptuit cu mână tare înaintea întregului Israel, toate acele fapte măreţe.
1 <footnote>34:2 Marea Mediterană</footnote>
2 <footnote>34:3 Vezi nota de la 1:7</footnote>
3 <footnote>34:4 Vezi notele de la 1:8 şi 30:6</footnote>
4 <footnote>34:6 TM; PentSam, LXX: Ei l-au înmormântat</footnote>
© 2017 ERF Medien