Ajutor

Noua traducere în limba românã

Altarul de pe muntele Ebal

1 Moise împreună cu cei din sfatul bătrânilor lui Israel au poruncit poporului: „Să păziţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi.
2 Când veţi traversa Iordanul în ţara pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul vostru, să înălţaţi câteva pietre mari şi să le văruiţi.
3 Să scrieţi pe ele toate cuvintele acestei Legi, după ce veţi traversa ca să intraţi în ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o dă, ţară în care curge lapte şi miere, după cum Domnul, Dumnezeul strămoşilor voştri, v-a promis.
4 Când veţi traversa Iordanul, să înălţaţi aceste pietre – pe care vă poruncesc astăzi să le ridicaţi – pe muntele Ebal şi să le văruiţi.
5 Să construiţi acolo un altar Domnului, Dumnezeul vostru, un altar din pietre, peste care să nu treacă fierul1.
6 Să construiţi un altar Domnului, Dumnezeul vostru, din pietre întregi şi să aduceţi pe el arderi de tot pentru Domnul, Dumnezeul vostru.
7 Să aduceţi jertfe de pace2, să mâncaţi acolo şi să vă bucuraţi în prezenţa Domnului, Dumnezeul vostru.
8 Să scrieţi foarte clar toate cuvintele acestei Legi pe pietrele acestea!“

Cele 12 blesteme rostite pe muntele Ebal

9 Moise împreună cu preoţii leviţi au vorbit întregului Israel: „Fă linişte, Israele, şi ascultă! Astăzi, voi aţi devenit poporul Domnului, Dumnezeul vostru.
10 Să ascultaţi de glasul Lui şi să împliniţi legile şi poruncile Lui, pe care vi le dau astăzi!“
11 În aceeaşi zi Moise a mai poruncit poporului:
12 „Când veţi traversa Iordanul, seminţiile lui Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Beniamin să stea pe muntele Garizim şi să binecuvânteze poporul.
13 Iar celelalte seminţii, Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali, să stea pe muntele Ebal şi să rostească blestemul.
14 Leviţii să rostească cu glas tare înaintea întregului popor Israel astfel:
15 «Blestemat este omul care-şi face un chip cioplit sau un idol turnat şi-l aşază într-un loc ascuns! Căci o astfel de lucrare a mâinilor acelui meşteşugar este o urâciune înaintea Domnului.» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
16 «Blestemat este cel ce-şi necinsteşte tatăl şi mama!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
17 «Blestemat este cel ce mută hotarul semenului său!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
18 «Blestemat este cel care-l face pe orb să rătăcească pe drum!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
19 «Blestemat este cel ce se atinge de dreptul străinului, al orfanului şi al văduvei!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
20 «Blestemat este cel ce se culcă cu soţia tatălui său, pentru că descoperă învelitoarea tatălui lui!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
21 «Blestemat este cel ce se culcă cu un animal!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
22 «Blestemat este cel ce se culcă cu sora lui, fiica tatălui său sau a mamei sale!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
23 «Blestemat este cel ce se culcă cu soacra lui!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
24 «Blestemat este cel ce-şi ucide semenul în ascuns!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
25 «Blestemat este cel ce ia un dar ca să ucidă o persoană nevinovată!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
26 «Blestemat este cel ce nu stăruieşte să împlinească cuvintele acestei Legi!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»
1 <footnote>27:5 Sau: pietre care să nu fie cioplite</footnote>
2 <footnote>27:7 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulţumire, deoarece poartă şi aceste sensuri</footnote>
© 2018 ERF Medien