Ajutor

Noua traducere în limba românã

Vai de cei ce trăiesc fără grijă

1 «Vai de voi, care trăiţi fără grijă în Sion şi de voi, care vă credeţi la adăpost pe muntele Samaria, oameni distinşi ai celei mai de seamă dintre neamuri, la care vine casa lui Israel!
2 Treceţi la Kalne şi priviţi! Mergeţi de acolo la marele Hamat şi coborâţi apoi la Gatul filistenilor! Sunt ele mai bune decât cele două regate ale voastre? Sau sunt hotarele lor mai mari decât hotarele voastre?
3 Aţi dat deoparte ziua cea rea1 şi aţi adus aproape tronul violenţei!
4 Vă întindeţi pe paturi încrustate cu fildeş, leneviţi în aşternuturile voastre, mâncaţi miei din turmă şi viţei din grajduri.
5 Petreceţi în sunetul2 harfei, şi, asemenea lui David, improvizaţi la instrumentele muzicale!
6 Beţi vin din cupe mari şi vă ungeţi cu cele mai bune uleiuri, dar nu vă întristaţi din pricina dezastrului lui Iosif!
7 De aceea acum veţi merge în captivitate în fruntea captivilor, şi va înceta astfel veselia şi lenevirea!»

DOMNUL detestă mândria lui Israel

8 Stăpânul Domn a jurat pe Sine Însuşi.Astfel zice Domnul, Dumnezeul Oştirilor: «Mi-e scârbă de mândria lui Iacov şi îi urăsc fortăreţele; voi da pe mâna duşmanului cetatea şi tot ce este în ea!
9 Dacă vor mai fi lăsaţi zece bărbaţi într-o casă şi aceia vor muri!
10 Şi dacă ruda vreunuia care a murit va veni să-i scoată acestuia trupul din casă, ca să-l ardă,3 şi-l va întreba pe cel care încă mai este ascuns în nişa casei: ‘Mai este cineva cu tine?’, i se va răspunde: ‘Nu!’, acesta va zice atunci: ‘Tăcere! Nu trebuie să pomenim Numele Domnului!’»
11 Căci iată că Domnul porunceşte: «Casa cea mare va fi prefăcută în fărâme, iar casa cea mică4 – în bucăţele!»
12 «Pot caii să alerge pe stâncă sau poate cineva să are acolo cu boii5? Totuşi voi aţi prefăcut judecata în otravă, iar rodul dreptăţii – în pelin.
13 Voi vă bucuraţi de ceea ce s-a întâmplat la Lo Debar6 şi ziceţi: ‘Oare nu prin puterea noastră am cucerit noi Karnaimul?’
14 Dar iată că voi ridica împotriva ta, casă a lui Israel, zice Domnul, Dumnezeul Oştirilor, un neam care te va asupri de la Lebo Hamat7 până la Valea Arabei.»“
1 <footnote>6:3 În sensul că nu vor să se gândească la o asemenea zi</footnote>
2 <footnote>6:5 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: Cântaţi cu îndemânare la harfă</footnote>
3 <footnote>6:10 Probabil un foc comemorativ, practica incinerării nefiind răspândită la israeliţi (vezi Ier. 34:5)</footnote>
4 <footnote>6:11 Casa cea mare şi casa cea mică fac referire probabil la casa de vară şi la casa de iarnă (cf. 3:15)</footnote>
5 <footnote>6:12 Sau: sau poate cineva să are marea cu boii</footnote>
6 <footnote>6:13 Karnaim înseamnă Două cornuri</footnote>
7 <footnote>6:14 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului </footnote>
© 2018 ERF Medien