Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 «Ascultaţi cuvântul acesta, juncane din Başan, de pe muntele Samaria, voi, femeilor, care asupriţi pe sărmani, care zdrobiţi pe săraci şi ziceţi soţilor voştri: ‘Aduceţi-ne ceva de băut!’»
2 Stăpânul Domn a jurat pe sfinţenia Sa astfel: «Iată vin zile pentru voi când vă vor trage cu cârlige, iar pe ultimele dintre voi – cu cârlige de pescuit.
3 Veţi ieşi prin spărturile zidului, fiecare drept înainte, şi veţi fi alungate în Harmon1, zice Domnul.
4 Duceţi-vă la Betel şi păcătuiţi! Duceţi-vă la Ghilgal şi păcătuiţi şi mai mult! Aduceţi-vă dimineaţa jertfele şi daţi-vă zeciuielile la fiecare trei zile2!
5 Aduceţi jertfă de mulţumire din pâine dospită şi lăudaţi-vă cu darurile de bunăvoie, trâmbiţaţi despre ele, căci aceasta vă place, israeliţilor, zice Stăpânul Domn.

Eşecul Israelului în a învăţa prin disciplinare

6 Prin urmare, şi Eu v-am trimis foamete3 în toate cetăţile voastre şi am adus lipsă de pâine în toate locurile voastre. Dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.
7 Mai mult, tot Eu am oprit ploaia pentru voi, când mai erau încă trei luni până la seceriş. Am dat ploaie peste o cetate, dar peste o alta n-am lăsat să plouă; peste un ogor a plouat, însă alt ogor nu a avut parte de ploaie şi s-a uscat.
8 Două-trei cetăţi s-au dus însetate la o alta ca să bea apă, dar nu s-au săturat. Cu toate acestea, nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.
9 De multe ori v-am lovit grădinile şi viile cu filoxera şi cu mana.4 Apoi lăcustele v-au devorat smochinii şi măslinii, dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.
10 Am trimis împotriva voastră molima, ca şi în Egipt. I-am ucis pe tinerii voştri cu sabia şi am tăiat caii voştri căzuţi ca pradă. Am ridicat duhoarea taberelor voastre până la nările voastre, dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.
11 Pe unii dintre voi i-am nimicit, cum a nimicit Dumnezeu Sodoma şi Gomora. Aţi ajuns ca tăciunele scos din jar, dar tot nu v-aţi întors la Mine, zice Domnul.
12 De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi, pentru că îţi voi face astfel, pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!
13 Căci iată că El este Cel Ce a întocmit munţii, Cel Ce a creat vântul şi i-a descoperit omului gândul Său, Cel Ce a prefăcut răsăritul în întuneric şi Cel Ce umblă pe înălţimile pământului – Domnul, Dumnezeul Oştirilor, este Numele Său.»
1 <footnote>4:3 Locaţie geografică necunoscută</footnote>
2 <footnote>4:4 Sau, cf. Deut. 14:28: ani</footnote>
3 <footnote>4:6 Lit.: dinţi curaţi (fără mâncare printre ei)</footnote>
4 <footnote>4:9 Sau: V-am lovit cu filoxera şi cu mana / mulţimea grădinilor şi viilor voastre</footnote>
© 2018 ERF Medien