Ajutor

Noua traducere în limba românã

Vina şi pedeapsa Israelului

1 „Israeliţilor, ascultaţi acum cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva voastră, împotriva întregului clan pe care Eu l-am scos din ţara Egiptului:
2 «Numai pe voi vă cunosc1 dintre toate clanurile pământului; de aceea vă voi şi pedepsi pentru toate fărădelegile voastre.
3 Merg oare doi oameni împreună, dacă nu s-au înţeles la aceasta?
4 Oare răcneşte leul în pădure când nu are pradă? Oare se aude glasul leului tânăr din vizuina lui, dacă nu a prins ceva?
5 Oare cade pasărea în cursa de pe pământ, dacă nu i s-a întins un laţ? Se ridică oare laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el?
6 Dacă sună cornul în cetate, oare nu tremură poporul? Dacă vine o nenorocire în cetate, oare nu Domnul a dat-o?
7 Căci Stăpânul Domn nu face nimic fără să-Şi descopere hotărârea robilor Săi, profeţii.
8 Leul răcneşte – cine nu se va teme? Stăpânul Domn vorbeşte – cine ar putea să nu profeţească?
9 Proclamaţi în fortăreţele Aşdodului şi în fortăreţele ţării Egiptului astfel: ‘Adunaţi-vă pe munţii Samariei şi uitaţi-vă la multele tulburări din mijlocul ei şi la asuprirea care este în ea!’
10 Nu ştiu să facă dreptate, zice Domnul, ei, care strâng în fortăreţele lor lucruri luate prin asuprire şi jaf.»
11 De aceea, aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Un duşman va înconjura ţara, îţi va doborî puterea, iar fortăreţele tale vor fi jefuite!»
12 Aşa vorbeşte Domnul: «Aşa cum păstorul scapă din gura leului doar două picioare sau o bucată de ureche, tot aşa vor fi izbăviţi şi israeliţii, cei ce stau în Samaria, pe marginea patului, şi în Damasc, pe canapea.2
13 Ascultaţi şi mărturisiţi împotriva casei lui Iacov, zice Stăpânul Domn, Dumnezeul Oştirilor3.
14 În ziua când îl voi pedepsi pe Israel pentru nelegiuirile lui, voi aduce pedeapsa şi asupra altarelor din Betel; coarnele altarului vor fi retezate şi vor cădea la pământ.
15 Voi surpa reşedinţa de iarnă şi reşedinţa de vară. Palatele împodobite cu fildeş vor fi distruse, iar casele cele mari vor fi spulberate, zice Domnul.»
1 <footnote>3:2 Sau: v-am ales</footnote>
2 <footnote>3:12 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: patului / şi pe canapelele lor de Damasc (sau: canapelele lor scumpe)</footnote>
3 <footnote>3:13 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte</footnote>
© 2017 ERF Medien