Ajutor

Noua traducere în limba românã

Judecată împotriva Moabului

1 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a ars până şi oasele regelui Edomului, făcându-le scrum.1
2 Voi trimite foc în Moab, care va mistui fortăreţele Cheriotului2. Moab va muri în mijlocul încleştării, în mijlocul strigătelor de război şi al sunetului de corn.
3 Îl voi nimici pe judecător din mijlocul lui şi îi voi omorî toate căpeteniile împreună cu el», zice Domnul.

Judecată împotriva lui Iuda

4 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că au respins Legea Domnului şi nu au păzit hotărârile Lui şi pentru că s-au lăsat duşi în rătăcire de idolii lor mincinoşi, după care au umblat şi strămoşii lor.
5 Voi trimite foc în Iuda şi va mistui fortăreţele Ierusalimului.»

Judecată împotriva Israelului

6 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că l-au vândut pe cel drept pe arginţi, iar pe cel sărac – pentru o pereche de sandale.
7 Ei calcă în picioare, în pulberea pământului, capetele celor săraci3 şi dau la o parte dreptul celor oprimaţi. Şi fiul, şi tatăl merg la aceeaşi fată, ca să profaneze Numele Meu cel sfânt.
8 Pe hainele luate drept garanţie, se tolănesc lângă orice altar,4 iar vinul luat din amenzi îl beau în templul zeilor lor.
9 Eu i-am nimicit pe amoriţi dinaintea lor, deşi erau înalţi ca cedrii şi puternici ca stejarii. Deasupra, le-am nimicit roadele, iar dedesubt – rădăcinile.
10 Eu v-am scos din ţara Egiptului şi v-am purtat prin pustie timp de patruzeci de ani, ca să vă dau în stăpânire ţara amoriţilor.
11 Am ridicat profeţi dintre fiii voştri şi nazirei5 dintre tinerii voştri. Nu este aşa, israeliţilor?zice Domnul.
12 Dar voi le-aţi dat nazireilor să bea vin şi le-aţi poruncit profeţilor să nu mai profeţească!
13 Iată, vă voi zdrobi aşa cum zdrobeşte carul când este încărcat cu grâu.6
14 Cel iute nu va putea să fugă, cel tare nu se va putea baza pe tăria lui, iar cel puternic nu-şi va putea scăpa viaţa.
15 Cel ce mânuieşte arcul nu va putea să ţină piept, pedestraşul cel iute nu va putea scăpa, iar călăreţul nu-şi va putea salva viaţa.
16 Chiar şi cel mai curajos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul.»“
1 <footnote>2:1 În sensul că nu a permis ca acesta să fie înmormântat în mod onorabil</footnote>
2 <footnote>2:2 Sau: cetăţilor</footnote>
3 <footnote>2:7 Vezi Lev. 18:7-8</footnote>
4 <footnote>2:8 Sau: despăgubiri; sau: restituiri, pretinse în mod nedrept</footnote>
5 <footnote>2:11 Vezi Num. 6:1-21; Jud. 13:5</footnote>
6 <footnote>2:13 Sensul în ebraică al versetului este nesigur</footnote>
© 2018 ERF Medien