Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pavel, Silvan1 şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Cristos:
2 har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumiri şi rugăciuni

3 Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, întrucât credinţa voastră creşte foarte mult, şi dragostea voastră unii faţă de alţii sporeşte în fiecare dintre voi.
4 De aceea, noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării şi credinţei voastre în toate persecuţiile şi necazurile pe care le înduraţi.
5 Aceasta este dovada faptului că judecata lui Dumnezeu este dreaptă, iar voi veţi fi consideraţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu2, pentru care şi suferiţi.
6 De fapt, este drept din partea lui Dumnezeu să dea înapoi necaz celor ce vă necăjesc
7 şi să vă dea alinare, atât vouă, care sunteţi necăjiţi de alţii, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii Lui puternici,
8 într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia3 Domnului nostru Isus.
9 Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui,
10 în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către sfinţii Săi şi admirat de către toţi cei ce au crezut; căci mărturia noastră faţă de voi a fost crezută.
11 Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi, prin puterea Lui, să împlinească orice dorinţă bună a voastră şi orice lucrare pornită din credinţă,
12 astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos4.
1 <footnote>1:1 O variantă a numelui Sila</footnote>
2 <footnote>1:5Împărăţialui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor</footnote>
3 <footnote>1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte</footnote>
4 <footnote>1:12 Sau: harul Dumnezeului şi Domnului nostru, Isus Cristos</footnote>
© 2018 ERF Medien