Ajutor

Noua traducere în limba românã

Rebeliunea lui Şeba

1 S-a întâmplat că se afla acolo un om nelegiuit pe nume Şeba, fiul lui Bicri, din seminţia lui Beniamin. Acesta a sunat din corn şi a zis: „Noi n-avem nici o parte în David şi nici o moştenire în fiul lui Işai. La corturile tale, Israel!“
2 Toţi bărbaţii lui Israel l-au părăsit astfel pe David şi l-au urmat pe Şeba, fiul lui Bicri. Bărbaţii lui Iuda însă au rămas alipiţi de regele lor, în tot drumul său, de la Iordan până la Ierusalim.
3 După ce a sosit acasă, la Ierusalim, David le-a luat pe cele zece ţiitoare pe care le lăsase să îngrijească de palat şi le-a aşezat într-o casă, sub supraveghere. Le-a purtat de grijă, dar nu a mai intrat la ele1. Acestea au rămas închise până în ziua morţii lor, trăind asemenea unor văduve.
4 Regele i-a zis lui Amasa: „Cheamă-i la mine pe bărbaţii lui Iuda în trei zile şi adu-i înaintea mea! Să fii şi tu prezent aici!“
5 Amasa a plecat să îndeplinească porunca regelui, însă el a întârziat, stând peste timpul hotărât de acesta.
6 Atunci David i-a zis lui Abişai: „Să ştii că Şeba, fiul lui Bicri, ne va face mai mult rău decât ne-a făcut Absalom. Ia cu tine pe slujitorii stăpânului tău şi urmăreşte-l ca nu cumva să găsească cetăţi fortificate şi să scape de noi.“
7 Astfel oamenii lui Ioab, cheretiţii, peletiţii2 şi toţi războinicii viteji au ieşit din Ierusalim, sub comanda lui Abişai, pentru a-l urmări pe Şeba, fiul lui Bicri.
8 În timp ce se aflau ei la stânca aceea mare din Ghivon, a venit şi Amasa să-i întâlnească. Ioab era îmbrăcat într-o tunică de război şi peste aceasta, la şold, purta o cingătoare cu o sabie în teacă. În timp ce se îndrepta înspre Amasa sabia i-a ieşit din teacă.
9 Ioab l-a salutat pe Amasa, spunându-i: „Ce mai faci, frate?“ Apoi l-a apucat cu mâna dreaptă de barbă ca să-l sărute.
10 Amasa n-a dat atenţie sabiei pe care Ioab o avea în mână, iar acesta l-a lovit cu ea în stomac, vărsându-i măruntaiele pe pământ. Fără a mai fi nevoie de încă o lovitură, Amasa a murit. Apoi Ioab, împreună cu fratele său Abişai, a continuat să-l urmărească pe Şeba, fiul lui Bicri.
11 Unul dintre slujitorii lui Ioab a rămas lângă trupul lui Amasa şi striga: „Cine este de partea lui Ioab şi cine este de partea lui David să-l urmeze pe Ioab!“
12 Trupul lui Amasa zăcea în sânge, în mijlocul drumului. Slujitorul lui Ioab a văzut că toţi luptătorii se opreau. Când a văzut el că fiecare om se oprea în dreptul lui Amasa, a tras trupul de pe drum pe câmp şi a aruncat o haină peste el.
13 După ce a fost luat din drum, toţi oamenii l-au urmat pe Ioab în urmărirea lui Şeba, fiul lui Bicri.
14 El a străbătut toate seminţiile lui Israel, îndreptându-se înspre Abel-Bet-Maaca3. Toţi beriţii s-au adunat şi l-au urmat.
15 Ioab cu oamenii săi au venit şi l-au asediat pe Şeba în Abel-Bet-Maaca. Au ridicat o rampă de asalt împotriva cetăţii până la înălţimea meterezei şi au început să dărâme zidul.
16 Atunci o femeie înţeleaptă din cetate a strigat: – Ascultaţi! Ascultaţi! Spuneţi-i lui Ioab să se apropie ca să-i vorbesc.
17 Ioab s-a apropiat, iar femeia l-a întrebat: – Tu eşti Ioab? – Da, eu sunt! i-a răspuns acesta. – Ascultă ce are de spus slujitoarea ta! i-a zis femeia. – Ascult, i-a zis Ioab.
18 – Odinioară, a continuat femeia, se obişnuia să se spună: „Să întrebăm la Abel!“ Şi totul se termina aici.
19 Noi suntem una din cetăţile paşnice şi credincioase ale lui Israel, iar tu cauţi să distrugi o cetate care este o mamă în Israel. De ce vrei să devorezi moştenirea Domnului?
20 Ioab i-a răspuns femeii: – Cu nici un chip nu doresc să devorez şi să distrug.
21 Nu asta vreau! Dar un om din regiunea muntoasă a lui Efraim, pe nume Şeba, fiul lui Bicri, s-a răzvrătit împotriva regelui, împotriva lui David. Daţi-mi-l doar pe el şi mă voi îndepărta de cetate. – Bine, i-a zis femeia lui Ioab, capul lui îţi va fi aruncat de pe zid.
22 Femeia i-a înduplecat pe toţi cei din cetate cu sfatul ei înţelept. Aceştia i-au tăiat capul lui Şeba, fiul lui Bicri, şi i l-au aruncat lui Ioab. Atunci el a sunat din corn şi oamenii săi s-au retras de lângă cetate, plecând fiecare la cortul lui. Ioab s-a întors la rege, în Ierusalim.
23 Ioab era conducătorul întregii oştiri a lui Israel; Benaia, fiul lui Iehoiada, era conducătorul cheretiţilor şi al peletiţilor;
24 Adoniram4 era căpetenie peste oamenii de corvoadă; Iehoşafat, fiul lui Ahilud, era cronicar;
25 Şeva era scrib, iar Ţadok şi Abiatar erau preoţi.
26 De asemenea, şi iairitul Ira era preotul lui David.
1 <footnote>20:3 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale</footnote>
2 <footnote>20:7 Vezi nota de la 8:18; şi în v. 23 </footnote>
3 <footnote>20:14 Sau: Abel, adică Bet-Maaca; şi în v. 15 </footnote>
4 <footnote>20:24 Câteva mss LXX (vezi şi 1 Regi 4:6; 5:14); TM: Adoram</footnote>
© 2017 ERF Medien