Ajutor

Noua traducere în limba românã

Domnia lui Iotam peste Iuda

1 Iotam era în vârstă de douăzeci şi cinci de ani când a început să domnească şi a domnit la Ierusalim timp de şaisprezece ani. Mama lui se numea Ieruşa şi era fiica lui Ţadok.
2 El a făcut ce este drept înaintea Domnului, tot aşa cum făcuse şi tatăl său, Uzia; spre deosebire de acesta, el nu a intrat în Templul1Domnului. Poporul însă a continuat să se strice.
3 Iotam a zidit Poarta de Sus a Casei Domnului şi a ridicat mult zidul Ofelului2.
4 El a zidit cetăţi în regiunea muntoasă a lui Iuda, iar în dumbrăvi a zidit fortăreţe şi turnuri.
5 S-a războit cu regele amoniţilor şi a fost mai puternic decât el. În anul acela, amoniţii i-au dat o sută de talanţi3 de argint, zece mii de cori de grâu şi zece mii de cori de orz. În cel de-al doilea şi al treilea an, amoniţii i-au plătit la fel.
6 Iotam a ajuns puternic, pentru că şi-a statornicit căile înaintea Domnului, Dumnezeul său.
7 Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui şi toate căile sale, sunt scrise în „Cartea regilor lui Israel şi ai lui Iuda“.
8 El era în vârstă de douăzeci şi cinci de ani când a început să domnească şi a domnit la Ierusalim timp de şaisprezece ani.
9 Iotam s-a culcat alături de părinţii săi şi l-au înmormântat în Cetatea lui David. Şi în locul lui a domnit fiul său Ahaz.
1 <footnote>27:2 Vezi nota de la 3:17</footnote>
2 <footnote>27:3 Centrul administrativ al capitalei plasat pe culmea dintre cetatea lui David şi culmea Templului, locul unde era amplasat şi palatul regal</footnote>
3 <footnote>27:5 Aproximativ 2200 kilolitri</footnote>
© 2018 ERF Medien