Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 În timp ce Iehoşafat, regele lui Iuda, se întorcea cu bine acasă, la Ierusalim,
2 i-a ieşit înainte Iehu, fiul văzătorului Hanani. Acesta i-a zis regelui Ioşafat: „Tu ajuţi pe cel nelegiuit şi iubeşti pe1 cel ce Îl urăşte pe Domnul? Din această cauză mânia Domnului este împotriva ta!
3 Totuşi au fost găsite şi lucruri bune în tine, căci ai distrus aşerele2 din ţară şi te-ai hotărât în inima ta să-L cauţi pe Dumnezeu.“

Reformele legislative ale lui Iehoşafat

4 Iehoşafat a continuat să locuiască la Ierusalim. Apoi a mai ieşit o dată în mijlocul poporului, străbătând ţara de la Beer-Şeba până la regiunea muntoasă a lui Efraim şi i-a adus înapoi pe cei din popor la Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor.
5 Iehoşafat a rânduit judecători în ţară, în toate cetăţile fortificate ale lui Iuda, în fiecare cetate.
6 El le-a zis judecătorilor: „Aveţi grijă ce faceţi, căci nu judecaţi pentru un om, ci pentru Domnul, Care este cu voi când rostiţi sentinţa!
7 Şi acum, groaza Domnului să fie peste voi! Vegheaţi şi împliniţi-vă bineslujba, căci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu există nedreptate, părtinire sau mită!“
8 De asemenea, Iehoşafat a rânduit şi la Ierusalim pe unii dintre leviţi, dintre preoţi şi dintre căpeteniile de familii din Israel ca să se ocupe de judecata Domnului şi de neînţelegeri; aceştia s-au stabilit la Ierusalim.
9 El le-a poruncit următoarele: „Să lucraţi în frică de Domnul, cu credincioşie şi din toată inima!
10 În orice neînţelegere care ajunge la voi de la fraţii voştri, care locuiesc în cetăţile lor, neînţelegere cu privire la un omor sau cu privire la o lege, o poruncă, o reglementare sau o hotărâre, voi va trebui să-i învăţaţi, ca astfel să nu se facă vinovaţi faţă de Domnul şi mânia Lui să nu izbucnească peste voi şi peste cei din poporul vostru. Faceţi aşa şi nu veţi fi vinovaţi!
11 Iată, preotul Amaria este căpetenia voastră pentru toate treburile Domnului, iar Zebadia, fiul lui Ismael, este liderul casei lui Iudapentru toate treburile regelui; totodată leviţii vor sluji înaintea voastră ca dregători. Întăriţi-vă şi lucraţi, iar Domnul să fie cu cel ce face binele!“
1 <footnote>19:2 Sau: închei alianţă cu</footnote>
2 <footnote>18:3 Vezi nota de la 17:6</footnote>
© 2018 ERF Medien