Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pavel, Silvan1 şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: har şi pace vouă!

Mulţumiri pentru credinţa tesalonicenilor

2 Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi şi vă pomenim mereu în rugăciunile noastre,
3 amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de răbdarea voastră motivată de nădejdea în Domnul nostru Isus Cristos.
4 Noi ştim, fraţi iubiţi de Dumnezeu, despre alegerea de care aţi avut parte2.
5 Căci Evanghelia3 noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci şi cu putere, cu Duh Sfânt şi cu o siguranţă deplină, aşa cum, de altfel, ştiţi ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru.
6 Şi voi aţi devenit imitatori ai noştri şi ai Domnului când, deşi eraţi în mare necaz, aţi primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt.
7 Astfel, voi aţi devenit un exemplu pentru toţi credincioşii din Macedonia şi Ahaia4.
8 Căci Cuvântul Domnului a răsunat nu doar în Macedonia şi Ahaia, ci credinţa voastră în Dumnezeu a ajuns să fie cunoscută peste tot, aşa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea.
9 Ei înşişi vorbesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi şi cum, de la idoli, v-aţi întors la Dumnezeu, pentru a-I sluji Dumnezeului celui Viu şi Adevărat
10 şi pentru a-L aştepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L-a înviat din morţi, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.
1 <footnote>1:1 Cele mai multe mss, unele importante, adaugă: de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos</footnote>
2 <footnote>1:4 Sau: de Dumnezeu, că El v-a ales</footnote>
3 <footnote>1:5 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte</footnote>
4 <footnote>1:7Provincie romană cu capitala la Corint ; şi în v. 8</footnote>
© 2018 ERF Medien