Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Oamenii din Chiriat-Iearim au venit şi au luat Chivotul Domnului; l-au adus în casa lui Abinadab, pe deal, iar pe fiul său Elazar, l-au sfinţit ca să aibă grijă de Chivotul Domnului.

Prima biruinţă a lui Israel sub jurisdicţia lui Samuel

2 Trecuse mult timp – douăzeci de ani – de când Chivotul se afla la Chiriat-Iearim şi şi întregii case a lui Israel îi părea rău după Domnul.
3 Atunci Samuel a vorbit întregii case lui Israel: – Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, atunci îndepărtaţi dumnezeii străini şi aştoretele1 din mijlocul vostru, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui. Şi El vă va elibera de sub puterea filistenilor.
4 Israeliţii au îndepărtat baalii2 şi pe aştoretele şi au slujit numai Domnului.
5 Apoi Samuel a spus: – Adunaţi tot Israelul la Miţpa şi eu mă voi ruga Domnului pentru voi.
6 S-au adunat deci la Miţpa, au scos apă şi au turnat-o înaintea Domnului3. În ziua aceea, ei au postit şi au recunoscut acolo că au păcătuit împotriva Domnului. Samuel îi judeca pe israeliţi la Miţpa.
7 Filistenii au auzit că israeliţii s-au adunat la Miţpa. Atunci domnitorii filistenilor s-au ridicat împotriva lui Israel. Când au auzit israeliţii lucrul acesta, le-a fost teamă de filisteni
8 şi i-au zis lui Samuel: – Nu înceta să strigi pentru noi la Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne elibereze de sub puterea filistenilor.
9 Samuel a luat un miel care încă era alăptat şi l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. Apoi a strigat către Domnul pentru Israel, iar Domnul i-a răspuns.
10 În timp ce Samuel aducea arderea de tot, filistenii se apropiau ca să se lupte cu Israel. Domnul însă a tunat în ziua aceea cu un vuiet puternic împotriva filistenilor, aducând o aşa groază între ei, încât au fost puşi pe fugă dinaintea lui Israel.
11 Bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa, i-au urmărit pe filisteni şi i-au zdrobit până în apropiere de Bet-Car.
12 Samuel a luat atunci o piatră, a aşezat-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer4, spunând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.“
13 Astfel, filistenii au fost supuşi şi n-au mai invadat din nou teritoriul Israelului, iar mâna Domnului a fost împotriva filistenilor cât timp a trăit Samuel.
14 Cetăţile pe care filistenii le-au capturat de la Israel, cele de la Ekron şi până la Gat, au fost luate înapoi. Israel a eliberat teritoriile lor de sub stăpânirea filistenilor. În acelaşi timp, a fost pace şi între Israel şi amoriţi.
15 Samuel a continuat să judece pe Israel în toate zilele vieţii lui.
16 El mergea an de an, făcând înconjurul Betelului, Ghilgalului şi Miţpei şi judeca pe Israel în toate aceste locuri.
17 Apoi se întorcea la Rama – deoarece acolo era casa lui – judecând şi acolo pe Israel. Tot acolo a construit un altar Domnului.
1 <footnote>7:3 Ebr.: aştarot, simboluri din lemn ale zeiţelor canaanite Aşera sau Aştoret(gr. Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre; peste tot în carte; şi în v. 4 </footnote>
2 <footnote>7:4 Diferite forme locale ale lui Baal, zeul canaanit al fertilităţii </footnote>
3 <footnote> 7:6 Şi cu sensul de a conduce, a cârmui; şi în vs. 15, 17 </footnote>
4 <footnote>7:12Eben-Ezer înseamnă Piatra de ajutor</footnote>
© 2018 ERF Medien